Orde van Geneesheren voor de vuurproef

Prof. em. Jean-Jacques Amy

Onder die titel kondigt Artsenkrant het colloquium aan dat Patrik Vankrunkelsven, de professoren Jean-Jacques Amy (VUB) en Marc De Meyere (UGent) en ikzelf op 5 juni 2010 organiseren in het Huis der Parlementsleden in Brussel over het al 40 jaar aanslepende probleem van de Orde. Dr. Elly Van Reusel van GVHV-Hoboken schreef er het hiernavolgende artikel over. Het begint met de intrigerende zin “Kris Merckx van de PvdA die samen met een huisarts-collega en ex-senator van de Open VLD spreekt in de gebouwen van het parlement? Hoe is het zover kunnen komen?”

Een nieuw elan voor een oude strijd

1971. We waren nog maar net bezig bij Geneeskunde voor het Volk en de Orde der Geneesheren sommeerde Kris Merckx en Michel Leyers al vanwege gratis geneeskunde en sociaal engagement. Het begin van het lange gevecht voor afschaffing van de Orde der Geneesheren, onder andere door middel van een betaalstaking van het lidgeld voor de Orde. De orde reageerde met deurwaarders te sturen naar de artsen-contestanten. De PVDA-dokters hielden echter voet bij stuk. Een van hen, Jan Harm Keyzer uit La Louviere, verantwoordt dat zo: “Ik wil op de eerste plaats solidair zijn met de werkers, de werklozen, de gepensioneerden en de chronisch zieken. En dus blijf ik ijveren voor gratis geneeskunde. Ik weiger een bijdrage te betalen aan een instelling die het vertikt te zien dat we meer en meer evolueren naar een geneeskunde met twee snelheden.”

Begin dit jaar probeerde de Orde nog het lidgeld van dokter Eric Hufkens uit Marcinelle te bekomen door beslag te leggen op de erfenis die hij deelde met zijn broers en zussen. Verschillende artsen hebben daar toen in een tribune in Le Soir en De Standaard tegen geprotesteerd. Vier van de ondertekenaars, de professoren emeritus Jean-Jacques Amy (gynaecologie, VUB), Marc De Meyere (huisartsgeneeskunde, UGent), Dr. Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) en Dr. Kris Merckx (Geneeskunde voor het Volk), vonden dat dit protest een vervolg moest krijgen.

Dr. Patrik Vankrunkelsven die samen met prof. em. Marc De Meyere (UGent), prof. em. Jean-Jacques Amy en dr. Kris Merckx van Geneeskunde v/h Volk het colloquium organiseert.

Open debat op hoog niveau

Samen hebben deze vier artsen, van divers politiek en ideologisch pluimage, onder de titel ‘Biedt een Orde van artsen anno 2010 een meerwaarde?’ een colloquium met allure in mekaar gebokst. Niet alleen grijpt het plaats in Het Huis der Parlementairen in Brussel, het is er vooral in geslaagd om, voor het eerst, zowat alle betrokken actoren bereid te vinden hun standpunten met elkaar te confronteren: zowel vertegenwoordigers van de Orde als indieners van wetsvoorstellen voor hervorming van deze instelling maar ook Geneeskunde voor het Volk. Zo iets is nu toe nog niet gezien.
De bedoeling is dat de politici uit dit colloquium inspiratie putten om de al 40 jaar aanslepende impasse rond de Orde eindelijk te doorbreken. Het wordt een tegensprekelijk debat op hoog niveau waar twee stellingen met elkaar worden geconfronteerd: een grondige democratische hervorming versus afschaffing. gaan in debat. De initiatiefnemers wensen hiermee de nodige bouwstenen aan te reiken voor een democratisch alternatief in de volgende legislatuur.
Als Geneeskunde voor het Volk zijn we fier dat alle organisatoren er op stonden dat ook het standpunt van Geneeskunde voor het Volk voor afschaffing van de Orde, gelijkwaardig met de andere standpunten aan bod zou komen. Het is een erkenning van de slagkracht die onze organisatie getoond heeft, en nog toont, in de strijd voor een sociale en democratische gezondheidszorg. Een grappig neveneffect hiervan is dat advocate Lilly Trips en dokter Kris Merckx, beiden van de ‘kleine’ PVDA, wellicht de enige verkiezingskandidaten zijn die nog vóór 13 juni al eens het woord kunnen nemen in de gebouwen van het parlement.

Eminente sprekers en steun van personaliteiten

Prof. em. Jean-Jacques Amy (gynaecologie, VUB), een bekend tegenstander van de Orde.

Het debat gaat door op zaterdagvoormiddag 5 juni van 9 tot 13 u. in het Huis der Parlementsleden, Leuvense weg 21 te Brussel.
In een eerste deel zijn er toespraken van prof. em. Marc De Meyere (‘De Orde een taaie tante’), van prof. em. Dr. Walter Michielsen, ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde (over het eigen hervormingsvoorstel van de Orde), van Dr. Daniel Leclercq en Dr. Yves Dusart van de Provinciale Raad van de Orde van Luik, van Prof. Dr. Johan Legemaate (Universiteit Amsterdam) over het medisch tuchtrecht in het buitenland en van Prof. em. Etienne Vermeersch (UGent en lid van de Bio-ethische Commissie) over de Hoge Raad voor de deontologie van de gezondheidsberoepen.
Vervolgens worden de twee stellingen verdedigd die het onderwerp zullen vormen van het debat:
Stelling 1. De Orde dient afgeschaft, de krachtlijnen voor een alternatief zijn voorhanden.
Stelling 2. De Orde dient grondig hervormd te worden.
De juridische en medisch – maatschappelijke argumenten voor stelling 1 worden respectievelijk ontwikkeld door Mr. Lilly Trips van Progress Lawyersnetwork en dr Kris Merckx van Geneeskunde voor het Volk.
Voor stelling 2 gebeurt dat respectievelijk door Prof. Herman Nys (medisch recht, KUL) en Dr. Patrik Vankrunkelsven, eresenator Open VLD.
Aan het afsluitende debat rond de twee voornoemde stellingen wordt deelgenomen door Prof. em. Jean-Jacques Amy (VUB), Prof. Etienne De Groot (VUB), Dr. Daniël Leclercq (Orde, Luik) prof. em. Walter Michielssen (Nationale Raad Orde) en Prof. Herman Nys (KUL)

Het initiatief wordt gesteund door 25 personaliteiten uit de medische, sociale en politieke wereld. Daaronder politici van Open VLD, CD&V (o.a. ondervoorzitter Wouter Beke), sp.a (o.a. senator prof. dr. Marleen Temmerman), Agalev (o.a. gewezen minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet), Ecolo en PS. Verder de voorzitters van de socialistische en christelijke mutualiteiten, prof. dr. Wim Distelmans en anderen.

Het volledige programma, de namen van alle steunende personaliteiten en alle praktische gegevens vind je hier.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: