Archive for februari, 2013

Gouverneur Kinsbergencentrum bedreigd door neoliberale besparingsdrift

GKC COSTijdens de meerdagenzitting over de voorlopige begroting 2013 van het provinciebestuur deed ik onderstaande tussenkomst bij de bespreking van de dotatie aan het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC). Het GKC geniet een goede reputatie als diagnosecentrum voor ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren, in het bijzonder autisme. Op mijn vraag dat er niet zou geraakt worden aan het GKC bij de aangekondigde besparingsoperaties gaf Peter Bellens (CD&V) namens de deputatie een ontgoochelend antwoord: ‘Neen ik kan u niet geruststellen. Er is nog niet beslist om dotatie van GKC ongemoeid te laten.’ Tot de geplande begrotingswijziging van mei is er nog tijd om het GKC en andere sociale en culturele initiatieven te verdedigen tegen de neoliberale besparingsdrift van het nieuwe provinciebestuur van N-VA, CD&V en sp.a Lees de rest van dit artikel »

Advertentie

Comments (1)

Sportpaleis: geen 10 miljoen euro voor exploitant maar om parkeerdruk voor omwonenden weg te nemen

Nicole Naert provincieraadslid PVDA+

Nicole Naert provincieraadslid PVDA+

Nicole Naert, mijn collega provincieraadslid, deed op 31 januuari een tussenkomst in de provincieraad tegen de toekenning van een extra tien miljoen euro aan de Amerikaanse exploitant van het Antwerpse Sportpaleis. Tegelijk stelde zij een alternatieve besteding voor van dit bedrag ten gunste van de omwonenden. ‘Nicoleke’ toonde dat ze nog niets van haar strijdbaarheid als gewezen ABVV-ACOD-vakbondssecretaris (Ministerie van Financiën en cipiers) verloren is. Heb je kennissen die met de problemen rond het Sportpaleis te maken hebben? Stuur hen deze tussenkomst gerust door. Bijkomende info en actie is altijd welkom. Lees de rest van dit artikel »

Geef een reactie

Provinciebestuur van Antwerpen neemt slechte start met asociale ‘lineaire besparing van 3 procent’

'Nicoleke' en Kris, PVDA+ in provincieraad van A.

‘Nicoleke’ en Kris, PVDA+ in provincieraad van A.

‘Het provinciebestuur van Antwerpen neemt een slechte start met haar lineaire besparing van 3 % en buigt voor de profileringsdrang en de aankondigingspolitiek van N-VA.’ Dat was samengevat het oordeel dat ik namens de fractie van de PVDA+ naar voor bracht in het debat van de provincieraad over de begroting 2013. Een debat over een voorlopige begroting die in mei onderuit zal gehaald worden met een begrotingswijziging die over het hele jaar nog een besparing van 3 procent wil realiseren. Mijn toespraak hieronder bevat een pittig stuk over de N-VA-demagogie rond de gelijktijdige vermindering van de partijdotaties met 3 procent. De provincie Antwerpen geeft daar namelijk drie maal meer aan uit dan de zogezegde ‘Franstalige potverteerders’ van Luik. En de N-VA bedient zichzelf drie maal guller dan… de Parti Socialiste. Lees de rest van dit artikel »

Comments (1)

%d bloggers liken dit: