Archive for oktober, 2018

Zes jaar provincieraad: wat we voor en mét u deden

Kris budget 2018Hier een grafisch geïllustreerd overzicht van de belangrijkste zaken waarrond Nicole Naert en ik als PVDA-provincieraadsleden van Antwerpen van 2013 tot 2018 gestreden hebben. Vriend en tegenstrever herkennen dat we hard en intensief gewerkt hebben. Dat deden we voor uw belangen, zowel die van de bevolking als van het in deze legislatuur zwaar geplaagde personeel. Het was vaak knokken tegen de neoliberale coalitie van N-VA, CD&V en sp.a, maar regelmatig behaalden we resultaat. Een balans in een notendop. Lees de rest van dit artikel »

Advertentie

Geef een reactie

Wat sp.a nu in de stad bestrijdt… deed ze 6 jaar samen mét de N-VA in de provincie: waarschuwing nu Tom Meeuws coalitie N-VA-sp.a ‘niet uitsluit’

deputatie 2018 n-va sp.aOp het lijsttrekkersdebat van ACOD-Antwerpen hoorde ik Tom Meeuws zeggen dat hij voor sommige functies (openbare reiniging) de herinvoering van de statutaire benoeming wil heroverwegen. Op het eerste gezicht mooi, net als nog een aantal andere linkse vekiezingsuitspraken en -beloften. Helaas is er een gegeven dat Tom en zijn partij opzadelt met een groot probleem van geloofwaardigheid: de deelname, in de voorbije zes jaar, van de sp.a aan het Antwerps provinciebestuur.
Zowat alles wat de sp.a in de stad Antwerpen, als oppositie, ‘bestrijdt’ voerde ze zelf, samen met de N-VA, door in het provinciebestuur. Als fractievoorzitter van de PVDA in de provincieraad was ik hiervan getuige en opposant,. Hieronder de feiten. Tevens een waarschuwing nu sp.a-tenoren openlijk stellen een samengaan van N-VA en sp.a in de stad ‘niet uit te sluiten’. Lees de rest van dit artikel »

Geef een reactie

Pleidooi voor digitale transparantie en politieke ethiek naar Zweeds model

Kris budget 2018

Begrotingsdebat december 2017

Een van de grootste frustraties en boosheden tijdens mijn zesjarig mandaat als provincieraadslid was en is het grote gebrek aan transparantie. Wil je iets meer concrete en gedetailleerde gegevens bekomen dan moet je, zelfs als verkozene, passeren langs de griffier die zijn toestemming moet geven voor een antwoord. Een reuzegroot verschil met Zweden waar zelfs de gewone burger alle uitgaven van het bestuur, en de bijhorende stavingsstukken, online direct kan opvragen en controleren. Tijdens de bespreking van de begroting 2018 hield ik eind 2017 een met videofragmenten geïllustreerd pleidooi voor dit Zweedse model. Lees de rest van dit artikel »

Geef een reactie

Over vergoedingen en privileges van provinciale toppolitici en het PVDA-alternatief terzake

Vind u het normaal dat het jaarsalaris van de provinciale toppolitici, de gedeputeerden, actueel 101.852 euro bruto bedraagt? Dat zij daarbovenop jaarlijks nog een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen van 25.573 euro? En in principe nog eens tot 50 procent van hun basisjaarsalaris, dus ruim 45.000 euro, extra mogen bijverdienen via mandaten in raden van bestuur en directiecomités? En dat zij luxedienstwagens gebruiken waarvan de kostprijs voor leasing en brandstof tussen de 13.000 en 20.000 euro per jaar en per wagen kost?
Of vind u dat de PVDA gelijk heeft met het wetsvoorstel dat haar Kamerleden in mei 2017 hebben ingediend om de vergoedingen voor politici te begrenzen tot 6.000 euro bruto per maand of maximaal twee maal het mediane loon in België? En dat het ook kan met veel bescheidener dienstwagens? Oordeel zelf. De hieronder gepubliceerde gegevens zijn officieel en werden door mij als provincieraadslid opgevraagd. Lees de rest van dit artikel »

Geef een reactie

‘Heil !’ Een bijdrage van Karel Anthierens, ex-HUMO-hoofdredacteur

Karel Anthierens

Karel Anthierens, ex-HUMO-hoofdredacteur

Neen, je was niet alleen als je gisteren gedegouteerd luisterde naar de lacherige manier waarmee Bart De Wever de neonazistische posts van Schild & Vrienden minimaliseerde.

“Ik moest het kwijt”.
Met die korte boodschap vond gewezen HUMO-hoofdredacteur (1965-69) Karel Anthierens het aangewezen om op zijn 82ste in zijn privé-dagboek de grote leider van antwoord te dienen. Hij mailde het naar mij, Paul Goossens en nog een paar andere companeros uit de jaren zestig. Wijlen zijn broer Johan Anthierens, die mij ooit ‘de pater Damiaan van de Hobokense loodkinderen’ noemde, zou hem zeker bijgetreden zijn. Met de toestemming van Karel plaats ik zijn tekst op mijn blog.
Lees de rest van dit artikel »

Comments (1)

%d bloggers liken dit: