Posts Tagged Mano Mundo

‘Kunstbrug’ Arne Quinze – Tomorrowland (deel 2): ook 1 miljoen lening aan… insolvabel ID&T

De maquette. En... in het echt?

De maquette. En… in het echt?

Hieronder vindt u mijn tussenkomst in provincieraad van donderdag 18/12 tegen het op die dag ter stemming gelegde besluit over de 2 miljoen provinciale subsidie voor een ‘kunstbrug-project’ van Arne Quinze en ID&T (de organisatie achter Tomorrowland). Ze bevat nieuwe argumenten geput uit het deputatiedossier waarvan wij slechts op 2 december hoogte kregen. Zo blijkt het bedrijf ID&T BVBA in 2012 kaalgeplukt te zijn en nog slechts 20.000 euro eigen vermogen over te houden op een totaal passief van 6,2 miljoen schulden. Dat is een solvabiliteitsratio van amper 0,3 procent (de norm is minimum 50 procent). Geen enkele bank zou aan zo’n bedrijf lenen, wel het provinciebestuur . De helft van de 2 miljoen subsidie heeft immers de vorm van een terug te betalen lening van 1 miljoen euro. Ondanks de toenemende kritiek, ook vanuit de kunstwereld, duwde de meerderheid van N-VA, CD&V en sp.a op 18/12 het subsidiebesluit en verlof tot bouwen door. PVDA+, Groen en VB (min 1 onthouding) stemden tegen, Open VLD onthield zich. Hier de tekst van mijn tussenkomst die ik besloot met een oproep om het superrijke ID&T te verplichten de voor hen schamele 200.000 euro bij te dragen die het gratis festival Mano Mundo nodig heeft om verder te kunnen gaan. Lees de rest van dit artikel »

Advertentie

Comments (4)

Interpellatie ‘Red het festival Mano Mundo’

Mano Mundo 1Hier de tekst van de interpellatie die ik morgen in de provincieraad ga houden over de zoveelste foute besparingsoperatie van het Antwerpse provinciebestuur (N-VA-CD&V-sp.a), de stopzetting van het gratis wereldculturenfestival Mano Mundo. Ik plaats die tekst ook op voorhand vermits de officiële site van de provincie dat in zijn agenda ook al deed. Ik bezorgde de integrale tekst
aan de verantwoordelijke gedeputeerde Rik Röttger (sp.a) opdat hij zijn antwoord zou kunnen voorbereiden. Een antwoord waar de tienduizenden die Mano Mundo appreciëren, en willen behouden, naar uitkijken. Lees de rest van dit artikel »

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: