Zwart op wit: de sp.a-hoofddoekenbocht die er geen was

Hoofddoekenverbod bocht Verhaert DMMidden mei verraste Inga Verhaert, provinciaal gedeputeerde onderwijs (sp.a), door aan te kondigen dat het tijd was om het hoofddoekenverbod af te schaffen. Krantentitels hadden het toen over een ‘hoofddoekenbocht’ van de sp.a. Want twee weken eerder had de sp.a nog geweigerd in te gaan op het voorstel van de PVDA om het hoofddoekenverbod te schrappen in het schoolreglement van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA). Ondervraagd over de praktische gevolgen van haar gewijzigde standpunt liet Inga Verhaert, in de provincieraadszitting van 24 mei, door eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), mede in haar naam, evenwel bevestigen dat het hoofddoekenverbod… gehandhaafd blijft. Dat kan u hieronder zwart op wit lezen.

In de provincieraadszitting van 26 april stond op de agenda de aanpassing van de schoolreglementen van het POA aan de Europese verordening over de gegevensbescherming, de zogenaamde GDPR. De PVDA greep dat aan om ook een wijziging voor te stellen van een andere paragraaf uit het reglement, met name de afschaffing van de bepaling die nog altijd het dragen van kledij met een religieuze of politieke boodschap verbiedt. Groen ging op ons voorstel in maar, samen met coalitiepartners N-VA en CD&V, stemde de sp.a toen voor het behoud van het hoofddoekenverbod. Ik deed hierover verslag op mijn blog in het artikel  ‘sp.a stemt unaniem… tégen afschaffing hoofddoekenverbod in provinciaal onderwijs’. Dit artikel werd ruim gedeeld en doorgemaild, met als gevolg heel wat commotie in een belangrijk deel van de sp.a-achterban zowel bij leden van allochtone als van autochtone origine. “Enkele bestuursleden van vreemde origine bij sp.a”, aldus De Morgen van 12 mei, “zouden ermee gedreigd hebben hun kandidatuur in te trekken wanneer de partij het verbod zou handhaven”. Bij de sp.a weten ze immers dat de uitstekende score van de PVDA in 2012 voor een deel te danken was aan het feit dat we, als enige partij, consequent in onze propaganda opkwamen voor de afschaffing van het hoofddoekenverbod voor publieke stadsfuncties. Dat verbod was ingesteld door het toenmalige sp.a-CD&V-N-VA bestuur onder leiding van Patrick Janssens. (De PVDA werd in oktober 2012 met 8 procent de vierde grootste partij in de gemeenteraad  van Antwerpen). De nervositeit binnen de sp.a rond het thema van het hoofddoekenverbod, nog versterkt door de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, verklaart dus ongetwijfeld de in de media breed uitgesmeerde ‘bocht’ van mevr. Verhaert . Bij de toelichting van haar gewijzigde standpunt had de gedeputeerde over de afschaffing van het hoofddoekenverbod zelfs gesteld: “Desnoods doen we dat alleen voor het provinciaal onderwijs”. (De Tijd, 12 mei). In diezelfde krantenartikels stelde eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) evenwel dat er geen sprake van kon zijn het in april herbevestigde schoolreglement, met hoofdoekenverbod, te wijzigen. Die tegenstrijdige verklaringen zetten collega Diederik Vandendriessche van Groen aan om in de raad van 24 mei een duidelijk standpunt te vragen van de gedeputeerde voor Onderwijs en de voltallige deputatie over het verbod op het dragen van kledij met eenreligieuze boodschap in provinciale scholen. Onze partij sloot zich bij die vraag aan. De volledige tekst van de Groen-interpellatie en de samenvatting van het heropvolgend debat kan u hier in het recent gepubliceerde beknopt verslag van de provincieraadszitting van 24 mei lezen.

Applaus van sp.a voor herbevestiging hoofddoekenverbod

Opvallend in het debat waren volgende zaken. Hoewel de interpellatie ook gericht was aan mevrouw Verhaert, liet deze laatste het antwoord volledig over aan eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).  Mede in haar naam, herbevestigde die dat het hoofddoekenverbod onveranderd van kracht blijft. Mevrouw Verhaert en de aanwezige leden van de sp.a-fractie applaudisseerden daar zelfs voor. Voorafgaand aan de verklaring van de deputatie had sp.a-f ractieleider Frank Geudens hieraan al bij voorbaat steun betuigd. Hij achtte het ook nodig de persverklaringen van mevr. Verhaert af te zwakken: “Haar woorden en bedoelingen werden verdraaid”. Zelf relativeerde mevr. Verhaert ze ook: “Ik heb achteloos de telefoon (van een journalist) opgenomen en dat is niet mijn wens geweest”. Een door de wol geverfde beroepspolitica die ‘achteloos’ een wijziging van haar standpunt bekend maakt, dat ook de dag erna nog tegenover andere journalisten bevestigt maar dit twee weken later alweer ‘corrigeert’… Dit, en nog andere belangrijke passages uit het debat, kan u hieronder zwart op wit zien in facsimile’s van het beknopt verslag van de provincieraadszitting van 24 mei.

Hoofddoek beknopt verslag 1

Twee weken na haar ‘hoofddoekenbocht’ laat gedeputeerde Inga Verhaert, mede in haar naam, door N-VA’er Luk Lemmens het hoofddoekenverbod… bevestigen.

En hier dan het tweede deel van het beknopt verslag van de provincieraadszitting van 24/5 waar N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens in naam van Inga Verhaert (sp.a) uitlegt waarom ze applaudisseerde voor de herbevestiging van het hoofddoekenverbod in het Provinciaal Onderwijs Antwerpen.

Hoofddoek beknopt verslag 2

Inga Verhaert (sp.a) applaudisseert voor herbevestiging hoofddoekenverbod in provinciaal onderwijs. Zwart op wit in het beknopt verslag.

Opnieuw ‘sereen’… alles bij het oude laten

Inga Verhaert en de sp-a-fractie zijn dus teruggekeerd op hun stappen. Zij zeggen de zaak te willen behandelen in een ‘sereen’ klimaat. Die ‘sereniteit’ past de partij al toe sinds ze op haar congres in oktober 2013 officieel de eis tot afschaffing van het hoofddoekenverbod opnam in haar programma. En wat bracht die serene aanpak in de voorbije vier jaren op? Niets.

Het is tijd om het roer daadwerkelijk om te gooien. Het klimaat in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen biedt bovendien de mogelijkheid om snel een echte positieve doorbraak te bekomen. Bijna alle partijen beseffen het toenemende electorale gewicht van het aantal Antwerpenaren met moslimachtergrond. Ook vele anderen zijn de democratische eis van vrijheid om de hoofddoek wel of niet te dragen ook genegen. Zij zien het als een erkenning van de diversiteit als een realiteit en een pluspunt voor onze maatschappij. Het draagt ook bij aan de versterking van de solidariteit en de sociale cohesie daar waar deze bedreigd worden door krachten die de polarisering aanwakkeren. Vandaar dat over er over de handhaving van het hoofddoekenverbod niet alleen beroering is in de sp.a. Ook de voorzitter van de CD&V-fractie in de provincieraad, Michel Meeus (ex-burgemeester van Mol), gaf onomwonden toe dat het al dan niet afschaffen van het hoofddoekenverbod ‘tot een emotionele discussie had geleid’ in zijn fractie. Reden genoeg dus om nu op de zaak te blijven doorgaan. Een positief resultaat behalen op korte termijn is mogelijk en wenselijk en liefst nog vóór de verkiezingen. In verschillende partijen ziet een toenemend aantal mensen hiervan het voordeel in. Op die wijze kan dit nodeloos polariserende thema uit de verkiezingsstrijd geëvacueerd worden en kan die gaan over essentiële zaken die alle werkende mensen op gelijke wijze aanbelangen.

Vanuit die optiek heb ik, namens de PVDA, op donderdag 28 juni mevr. Verhaert opnieuw voor haar verantwoordelijkheid proberen plaatsen met een interpellatie : “Welk stappenplan volgde en volgt gedeputeerde Verhaert om, zowel in de onderwijsraad als in de deputatie, de afschaffing van het hoofddoekenverbod in het POA snel te doen vooruitgaan?”. Ik kon de interpellatie, met vele nieuwe concrete vragen, houden. Maar er kwam geen enkel antwoord. Welk hallucinant en ondemocratisch spelletje N-VA en sp.a samen hadden opgezet om zich te onttrekken aan de wettelijke plicht van de gedeputeerden om te antwoorden op vragen van de verkozenen verneemt u in een volgend artikel. Daar zal u dan ook de volledige tekst van de interpellatie vinden en de conclusies die al wie begaan is met de democratische eis voor afschaffing van het hoofddoekenverbod dient te trekken uit heel het gemanoeuvreer van de provinciale N-VA- en sp.a-gedeputeerden rond deze zaak.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: