‘Stadspartij verandert naam in AMABA’ (omdat satire ook bij ons kan :-)

Op De Wereld Morgen publiceerde blogger Danny Carleer zopas ‘Stadspartij verandert naam in AMABA (Alle Macht Aan de BAnkiers). Nieuwe stunt van Patrick Janssens’
Voor alle duidelijkheid: een satirisch stuk. Hetzelfde geldt voor de ‘reactie’ die ik er meteen onder plaatste : ‘Medestichter AMADA overweegt klacht tegen AMABA voor plagiaat’. Zowel het blogartikel uit DWM als mijn ‘protest’ worden hieronder overgenomen. Voor wie eens goed wil lachen dus.

Stadspartij verandert naam in AMABA

Danny Carleer op De Wereld Morgen

Vandaag hield burgemeester Patrick Janssens op de Rijkenhoek in Antwerpen de partij AMABA (Alle Macht Aan de BAnken) boven de doopvont. Op weg naar de Rijkenhoek werd hij langs de Kaaien opgewacht en toegejuicht door een massa dolenthousiaste speculanten. Omdat het bedoeling is om ook de bankiers tijdens de verkiezingsslag in Antwerpen de plaats te geven die hen toekomt, zal AMABA de kartellijst van de burgemeester vervangen. In zijn speech prees Janssens de realisaties van de financiële sector bij het creëren van welvaart.

Kris Peeters is enthousiast

Janssens beklemtoonde dat de naam ‘Stadspartij’ nu verdwijnt. Hij kan daarbij rekenen op de volledige steun van zijn kartelpartner CD&V. Die vond de naam ‘Stadspartij’ ook al niet wervend. ‘Met AMABA’, aldus de Antwerpse CD&V-coryfee Marc Van Peel tijdens de persvoorstelling, ‘wordt veel duidelijker waarvoor wij staan. En met ‘wij’ bedoel ik dan speciaal onze populaire minister-president Kris Peeters die zich, met zijn aanval op de scheiding tussen deposito- en zakenbanken, geout heeft als een consequent lid van de bankenlobby. Welnu, wij vertrouwen er op dat de kiezers die oprechtheid gaan belonen. Zoniet zal de bankenlobby ze wel verlonen.’

Janssens vindt dat één van de belangrijkste thema’s, namelijk het kapitaal van de privébanken, tijdens de campagne onvoldoende aan bod komt. Janssens wijst erop dat de historische schuld van de stad – omgerekend 1 miljard euro – al bijna drie keer aan Dexia werd terugbetaald en hij wil daar ook tijdens de volgende legislatuur gaarne mee doorgaan. Dexia is erin geslaagd haar kapitaal te versterken met torenhoge rentevoeten, die de stad maar wat graag betaalt.

Ook de 13% interest, die Dexia beloofde toen het stadsbestuur in 2009 met het geld van de belastingbetaler deelnam aan de kapitaalverhoging van de good bank, stelt hem gerust. Met de opbrengst van die formidabele belegging hoopt hij nog meer banen te kunnen schrappen en de besparingen bij jeugd, sport en cultuur verder te kunnen zetten. Hij denkt er ook aan nog meer wijkbibliotheken te sluiten en hij stelde dat er van het ontdooien van de ijspiste in Deurne geen sprake kan zijn. AMABA belooft hogere riooltaksen, duurdere vuilniszakken en nog meer parkeer- en GAS-boetes.

Een andere kijk op DEXIA

Als politicus-bestuurder had Janssens jarenlang zelf een zitje in de raad van bestuur van Dexia. Hij kijkt met veel genoegen op die periode terug, maar geeft wel toe dat het daar niet altijd even goed ging. Maar hij verdedigde zich: “Ik ben geen domme achterlijke politicus die daar alleen maar zit om zijn zakken te vullen”. “Er zijn in dat dossier op alle niveaus fouten gemaakt. Wie zou ik zijn om te zeggen dat dat ook voor mij niet het geval is”, wou hij daarover vorig jaar ook kwijt op de radio. Samen met AMABA wil Janssens die bladzijde nu definitief omslaan.

Want rijk is Janssens bij Dexia allesbehalve geworden. In het radioprogramma De Ochtend gaf hij daarover ooit een verduidelijking: ‘Ik krijg jaarlijks een brutovergoeding van 20.000 euro. Ik krijg geen zitpenningen. Van die 20.000 euro gaat 10.000 euro naar belastingen en een 5.000 euro naar sociale bijdragen, want ik ben zelfstandige in bijberoep moeten worden door dat beheerdersmandaat.’ De arme man hield blijkbaar amper 25% over … en zelfs die hoeft hij niet: ‘Ik wil die heel graag terugstorten, als men mij voor die voorbije jaren dan ook telkens die 15.000 euro terugbetaalt die ik aan belastingen en sociale bijdragen heb betaald. Dat gaat mij misschien zelfs nog een spaarpotje opleveren”, zei hij daarover in De Standaard. (Achteraf bleek uit de jaarrekeningen dat Dexia de sociale bijdragen van de bestuurders ZELF betaalde).

In zijn toespraak roemde Janssens het casinokapitalisme en keerde hij zich – net als SP.A-voorzitter Bruno Tobback – af van de invoering van een miljonairstaks. AMABA zal er ook voor ijveren om buitenlandse miljardairs (zoals Bernard Arnault) naar de koekenstad te lokken. Als die een hoofddoek dragen, is dat zeker geen probleem.

Hier volgt dan mijn ‘reactie’ op dit artikel

Medestichter AMADA overweegt klacht tegen AMABA voor plagiaat

Met ontzetting neem ik kennis van dit bericht. Toch wil ik vooraf eerst uw site en uw medewerker Danny Carleer danken. Eens te meer blijken jullie zoveel sneller en accurater te informeren.
Maar nu terzake. Die naamverandering van Stadspartij in AMABA is noch min noch meer een steek door mijn al wat verouderende hart van medeoprichter van AMADA in 1970.
AMADA dat was de afkorting van Alle Macht aan de Arbeiders, de voorloper van de PVDA. Die nieuwe naam AMABA beschouw ik dan ook als regelrechte diefstal van mijn intellectuele eigendom. En ook al mag Proudhon – die overigens altijd in de clinch lag met Marx – gezegd hebben ‘Eigendom is diefstal’, ik overweeg zeer ernstig om klacht in te dienen voor plagiaat.

Eerlijk gezegd, ik wist dat dit in de lucht hing. Ik heb namelijk ook mijn bronnen. Als je al meer dan 42 jaar ingeplant bent onder het gewone volk van Antwerpen, heb je altijd wel een schoonmaakster of bediende die gesprekken op het Schoon Verdiep kan afluisteren.
Dus wist ik wat ze daar onlangs hebben doorgesproken over deze naamsverandering.
Dat ging ongeveer zo.
Marc Van Peel, ook al een veteraan: ‘Maar Patrick, gaan ze ons niet verwijten dat de naam van onze nieuwe partij te veel gelijkt op ‘den AMADA’ van vroeger?’
Janssens: ‘Vertrouw op mij, Van Peel. Ik weet wat ik doe. Ik heb nog altijd dé feeling van de reclameman. Van toen ik als communicatiespecialist nog maar een broekje was, wist ik het al: AMADA, dat is een naam als een klok. Ik was doodgelukkig toen ze zich PVDA gingen noemen. AMADA, die naam is vanaf nu van mij, dacht ik toen.
En voilà, hier is hij nu: AMABA, dat klinkt bijna even goed.’

AMADA in de jaren 70. In 1975 aan de poort van de scheepswerf Cockerill Yards (foto Herman Selleslags, HUMO)


Als ik klacht voor plagiaat overweeg dan is het ook omdat ik, alweer uit goed ingelichte bron, vernam dat de burgemeester ons met die naamverandering ook electoraal een kl..tje wil aftrekken. “Het is een publiek geheim”, zo vertelde mij een andere, uiteraard alweer anonieme, bron uit Antwerpse sp.a-kringen, “dat veel socialisten van de oude stempel zich niet erkennen in die Stadspartij. ‘Wat schiet er nog van rood aan onze partij over’, zeggen die mensen, ‘als we nu al met de tjeven samengaan en zelfs onze eigen naam opgeven’. Zeker in vroegere rode BSP(sp.a)-bastions als Hoboken, Deurne, Roozemaai en Sint-Andries zeggen die mensen dan ook dat ze gaan stemmen voor ‘de enige rooi die er nog overschieten’, de PVDA. Maar omdat het vaak over socialisten van de oudere generatie gaat spreken die, in plaats van over de PVDA, nog altijd over ‘den AMADA’. Door op het scherm van de verkiezingscomputers naast de PVDA te verschijnen met het logo AMABA hoopt Patrick Janssens deze kiezers naar zich te trekken. Dat alles met als doel alsnog te verhinderen dat de radicaal-socialistische PVDA+ van Peter Mertens met minstens een zetel haar intrede zou doen in de Antwerpse gemeenteraad zoals de peilingen nu voorspellen. Diegenen die op het sp.a-hoofdkwartier opwierpen of dat niet veel weg had van een wanhoopspoging, kregen lik op stuk van Patrick Janssens: ‘Weten jullie dan niet dat wij onze vroegere OCMW-ziekenhuizen ‘verzelfstandigd’ hebben? Sommigen noemen dat privatisering maar dat klopt niet want er zitten er nog genoeg van ons in de raad van bestuur. Welnu die verzekeren mij dat steeds meer mensen daar behandelingen uitstellen uit schrik voor de fors gestegen remgelden van dokters die zich mogen deconventioneren. Daardoor stellen ook meer oudjes hun cataractoperatie uit. Reken er op dat die op het scherm alleen maar ‘AMABA’ goed gaan kunnen zien. Zij zullen dat voor het hun vertrouwde AMADA nemen en die Hollandse klinkende PVDA niet eens zien.”
Aldus mijn bron vanop het Antwerpse sp.a-hoofdkwartier, wiens identiteit ik u om begrijpelijke redenen onmogelijk kan onthullen.
Maar allicht begrijpt u nu waarom ik juridische stappen overweeg.
AMABA? Dat is gewoon afgekeken is van AMADA.
Wie kan daar nu nog aan twijfelen?
Apple en Samsung sleuren mekaar voor minder voor de rechter.

Kris Merckx

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: