Waarom ik op mijn 68ste de lijst trek voor de provincieraad

‘Van soixante-huitards tot 68-plussers’. Onder die titel hield ik in juni van dit jaar de feestrede op de reünie van de promotie artsen KUL 1969. En dat op vraag van mijn ex-jaargenoten, die lang niet allen mijn mening delen maar zo toch respect wilden tonen voor de weg die ik koos en volhield. Professioneel ben ik al drie jaar op pensioen, maar als militant niet. Dat wil je graag volhouden zo lang je gezondheid het toelaat. Daarom zegde ik ook ja op de vraag van de partij om de lijst te trekken voor de provincieraad Antwerpen. En niet alleen omdat de provincieraad, met haar vergaderingen in de namiddag, als instelling meer op maat is van een gepensioneerde 🙂 Hieronder wat meer over die andere redenen en onze kansen.

De voornaamste redenen waarom de partij mij vroeg de provincieraadslijst te trekken kan je zo samenvatten:

1) Onze partij maakt zo duidelijk er naast de vernieuwing ook continuïteit is. De nieuwe PVDA wil alvast deze keuze van haar eerste generatie vasthouden: zich een leven lang consequent inzetten in diens van het volk.

2) Door mij als gewezen boegbeeld op de kop te plaatsen voor de provincieraad in Antwerpen tonen we dat alle generaties er samen aan ‘trekken’. Op de eerste plaats om ons hoofdobjectief te realiseren: onze nieuwe voorzitter Peter Mertens en zo mogelijk ook Mie Branders te laten verkiezen in de politiek belangrijke gemeenteraad van België’s grootste stad, Antwerpen. Daarnaast stimuleren we zo een gevoel: de PVDA+ dat is mijn politieke keuze voor alle niveaus. Dat is gewoon ‘mijn partij’.

3) Met de voornaamste thema’s van het provinciebeleid ben ik vertrouwd. In onze succesvolle strijd van de jaren 70-80 tegen de loodvervuiling door Métallurgie deed ik ervaring op inzake de milieuvergunningen voor bedrijven van Klasse I, die belangrijke potentiële hinder inhouden. Als gewezen gemeenteraadslid (in Hoboken) ken ik het belang er voor te zorgen dat de provincie, als voogdijoverheid, de initiatieven van onze toekomstige gemeenteraadsleden niet beknot maar ondersteunt. Ook voor andere provinciale bevoegdheden – op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, sport, fietspadenbeleid, toerisme, sociale economie, musea enz. – bezitten de partij en ik zelf, ondermeer als gewezen ‘dokter van het volk’, voldoende expertise.

Juni 2012. Uitgenodigd door mijn jaargenoten artsen promotie KUL 1969 om, over meningsverschillen heen, de feesttoespraak te houden.


Uit op provincieraad je politieke voorkeur

De provincieraad en zijn relatief beperkte bevoegdheden zijn bij de gewone mensen bijna onbekend. Een aantal politieke zwaargewichten vinden die verkiezingen wel van belang. Omdat… er mooie postjes aan verbonden zijn zoals die provinciale gedeputeerde. Deze verzekeren weddes en privileges (auto met chauffeur enz.) vergelijkbaar met die van een schepen van Antwerpen, maar waarbij je veel minder in de kijker loopt.

Waar bij verkiezingen voor sommige gemeenteraden sommige mensen nog geneigd zijn te stemmen voor een lokale kandidaat wiens partij hen wel niet ligt maar die als individu wel een en ander presteerde, is dat bij de verkiezingen voor de provincieraad veel minder het geval. Vele kiezers maken, wegens hun ‘bijkomstig’ karakter, van de verkiezingen voor de provincieraad dan ook gebruik om hun algemene politieke voorkeur uit te drukken. Ik zou zeggen: grijp die kans ten volle. Temeer omdat je voor de gemeenteraden enkel voor de PVDA+ kan stemmen in een beperkt aantal, meestal grotere, steden en gemeenten. Voor de provincieraden daarentegen kan je overal in Vlaanderen PVDA+ stemmen. Doe dat. Help ons aan een goede provinciale score. Zo toon je ook dat de PVDA+ klaar wordt om ook bij parlementsverkiezingen over de ondemocratische kiesdrempel van 5% te springen. Dat is belangrijk met het oog op de federale en regionale verkiezingen van 2014 waar we dat alvast in grote provincies als Antwerpen, Luik, Brussel, Oost-Vlaanderen,… willen realiseren.

In Antwerpen maken we ook hier kans

Samen met collega arts en grijze (post-)mei-68’er Pierre Chevalier bij de opening van het nieuwe centrum van Médecine pour le Peuple in Marcinelle waar onze dochter Sofie (midden) al 13 jaar werkt. (Juni 2012)


Een provincieraadszetel is voor ons minder belangrijk dan een of twee gemeenteraadszetels in Antwerpen. Toch willen we de reële kans om ook een provincieraadslid te behalen zeker niet laten liggen. Het Vlaamse parlement – u weet wel dat van N-VA en Cie die alles ‘beter’ zouden doen – heeft ons daarbij wel wat moeilijker gemaakt. Net zoals op federaal niveau voerde het in 2009 ook voor de provincieraad een ondemocratische kiesdrempel in van 5 procent. Om rechtstreeks verkozen te worden moet je partij in je district minstens die 5% halen. Alle grote ‘democratische’ partijen keurden dat goed. Op uitzondering van Groen! die daarmee de fout rechtzette die ze maakte toen ze de kiesdrempel voor de federale verkiezingen goedkeurde en daarmee ook in 2003 zichzelf de das omdeed.
Maar edelmoedig als onze flaminganten zijn voorzagen ze een kleine correctie. Ze laten zowaar toe dat, als je in een district 60% van die drempel behaalt (dat is dus 3,6%), mee mag dingen voor een van de restzetels die worden toegewezen via apparentering met de lijsten in de andere districten van het kiesarrondissement. De kans dat we in Antwerpen ook een verkozene in de provinieraad halen is zo reëel. Als we met name in het district Antwerpen (= de stad + Zwijndrecht) ook voor de provincieraad iets hoger kunnen scoren dan het percentage dat we nodig hebben voor een eerste gemeenteraadszetel (3,2%). Die zetel kan dan zowel naar uw dienaar gaan als naar de lijsttrekkers van de 2 andere districten in het kiesarrondissement Antwerpen, de districten Boom en Kapellen. Dat hangt er van af in welke districten er hoeveel zetels niet door directe verkiezingen zijn toegewezen. In de districten Boom en Kapellen zijn twee andere bekwame en ervaren linkse rakkers de lijsttrekkers. Het gaat respectievelijk om Luk Vandenhoeck, ACOD-vakbondssecretaris bij de Openbare Omroep vrt, en Wiebe Eekman uit Schoten, milieu- en klimaatspecialist.

Samengevat. Om een verkozene te behalen is niet alleen in het district Antwerpen (Groot-Antwerpen en Zwijndrecht) je stem voor de PVDA+ op de provincieraadslijst belangrijk maar ook in volgende gemeenten:

District Boom
Schelle, Rumst, Niel, Hemiksem, Boom, Mortsel, Lint, Kontich, Hove, Edegem, Borsbeek, Boechout en Aartselaar

District Kapellen
Wuustwezel, Malle, Kalmthout, Essen, Brecht, Stabroek, Schoten, Kapellen, Brasschaat, Zoersel, Zandhoven, Wommelgem, Wijnegem, Schilde en Ranst

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: