Officiële 11 juli in Antwerpen ademt separatisme en elitarisme uit en dus blijf ik er weg

11 juli uitn 2a stadhuis lightAls fractievoorzitter van de PVDA+ in de provincieraad ontving ik vanwege het stadsbestuur van A uitnodigingen voor twee officiële 11-juli-vieringen op die dag. In dit artikeltje plaats ik de scanafbeeldingen van de twee uitnodigingskaarten. Bij het bekijken ervan zal u – zo hoop ik – begrijpen waarom ik op deze plechtigheden ga wegblijven. Ze ademen zoveel separatisme, neoconservatisme en elitarisme uit dat ik er feestelijk voor bedank. De eerste officiële 11-juli-viering in Antwerpen onder Bart De Wever is allesbehalve het feest van de ‘hele’ gemeenschap.

11 juli uitn 1a light

De ochtendviering heeft plaats op het Schoonselhof waar men ‘onder begeleiding van de stadstrommelaars’ naar het graf van de schrijver Hendrik Conscience trekt. Welke sprekers treden daar naast Bart De Wever op?

‘s Ochtends met Freilich en Voka

Ochtendviering op het Schoonselhof, rond het graf van Conscience. Met als sprekers onder anderen MIchaël Freilich van Joods Actueel en een ex-CEO van SD Worx.

Op de eerste plaats Michaël Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel. Deze notoire zionist legde vorig jaar – gelukkig zonder gevolg – een klacht neer bij de Orde van Geneesheren tegen mijn collega dr. Guido Gorissen. Reden? Guido, die al heel zijn leven solidair is met de Palestijnse bevrijdingsstrijd – in de jaren ’80 werkte hij in de Palestijnse kampen in Libanon – is in België een van de trekkende krachten voor de internationale campagne voor boycot van Israëlische investeringen en producten. In het kader daarvan wordt ook opgeroepen tot boycot van de generische geneesmiddelen van de Israëlische firma Teva. Deze multinational is opgericht door hooggeplaatste militairen die openlijk hun steun aan de bezetting en kolonisatie van Palestina verkondigen. Met Freilich voeren de ‘nationalisten’ van N-VA dus een van de grootste propagandisten op van… de nationale onderdrukking, met Israëlische staatsterreur, van de Palestijnen. Anderzijds ziet Freilich er niet langer graten in dat Bart De Wever het enkele jaren geleden ongepast vond dat Patrick Janssens de Joodse gemeenschap excuses aanbood voor de collaboratie van het Antwerpse stadsbestuur aan de deportatie van Joden door de nazi’s. Als die-hard-conservatieven vergeeft men elkaar veel in naam van het hogere gemeenschappelijke rechtse doel. Andere opgemerkte spreker bij de ochtendviering is Jan van den Nieuwenhuijzen ex-CEO van SD Worx. Dit laatste bedrijf, dat diensten verleent aan ondernemingen zoals loonadministratie, personeelsmanagement en fiscaal advies, is direct verbonden met Voka. Deze Vlaamse ondernemersorganisatie is door BDW zelf ooit bestempeld als ‘mijn baas’.

Geen plaats voor werkvolk

En wie zijn uitgekozen om bij de bloemenhulde mogen voor het nodige decor te zorgen? Vooreerst provinciegouverneur Cathy Berx. Zij verleende BDW de gunst om zijn burgemeesterseed apart af te leggen op zijn verjaardag mét bijhorende media-aandacht én kussen. Samen met Kris Peeters behoort Cathy Berx tot de confederalistische fractie van CD&V. Ook mevrouw Zuhal Demir is van de partij. Deze mijnwerkersdochter laat zich – zo kan u regelmatig in Villa Politica zien –in de Kamer zeer gewillig door N-VA-fractieleider Jan Jambon uitvallen influisteren tegen de vakbondsbeweging en de sociale verworvenheden.

Op het Schoon Verdiep enkel spreekrecht voor de Vlaamse elite (De Wever, Karel Van Eetvelt, Kris Peeters) en lauwering van de de stichters van Argenta (‘Vlaams-nationalistische’ ‘oude bekenden’).

Maar vooral de samenstelling van de officiële namiddagreceptie op het stadhuis illustreert het neoconservatisme en elitarisme van het N-VA-bestuur. Daar is er geen plaats voor sprekers uit de syndicale wereld, de sociale sector of de allochtone gemeenschappen. Neen er zijn uitsluitend sprekers en gevierden uit de kringen van de Vlaams-nationalistische elite.
Na Bart De Wever neemt Karel Van Eetvelt het woord. Van Eetvelt is voorzitter van UNIZO maar is dikwijls bovenal de spreekbuis van groter rechtse patroons die aansturen op confrontatie met de vakbonden en de arbeiderswereld. Kris Peeters, die bij de gratie van Bart De Wever na 2014 Vlaamse minister-president hoopt te blijven, mag de slottoespraak houden.
Eerste Gulden Spoor voor ‘oude bekenden ‘ Argenta-stichters
Maar daarvoor zal, voor het eerst, de uitreiking plaats grijpen van de ‘Gulden Spoor voor de economische uitstraling 2013’. Die gaat naar… de familie Van Rompuy, oprichter en hoofdaandeelhouder van de bank Argenta. Sommigen van u hebben het misschien geapprecieerd dat deze kleine bank, om in ons land de nummer 4 te worden, zijn klanten, tot nu toe, geen kosten aanrekent voor het beheer van de zichtrekening en de kredietkaarten. Toch hebben wij een vermoeden dat oude ideologische en politieke banden tussen de N-VA-top en de familie Van Rompuy een grotere rol hebben gespeeld bij het ter beschikking stellen van het Antwerpse stadhuis voor het lauweren van de stichters van Argenta. De families die deze bank na de oorlog oprichtten – Van Rompuy, Kuypers… – kwamen namelijk uit Vlaams-nationalistische collaboratiekringen. Jarenlang steunde de bank ook allerhande Vlaams-nationalistische projecten, hoewel ze zich de laatste jaren op dat vlak wat meer gedeisd houdt. Hoe dan ook, de vraag mag gesteld worden of de burgemeester bij het openstellen van de deuren van zijn Schoon Verdiep voor dit evenement alweer niet heeft kunnen weerstaan aan de drang om de geciteerde kringen indirect te rehabiliteren.

‘Vlaanderen-Europa’ alsof België al verdampt is

Betekenisvol is ook dat de bewuste Gulden Spoor zal worden uitgereikt door An De Moor voorzitter van ‘Vlaanderen Feest’ én de ‘Beweging Vlaanderen-Europa vzw’. De naam ‘Beweging Vlaanderen-Europa vzw’ spreekt voor zich: de staat België is voor hen alvast verdampt. Tussen Vlaanderen en Europa is er niets meer, precies datgene wat de N-VA-top nastreeft.

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw staat bovenaan bij de uitnodigende organisatoren.

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw staat bovenaan bij de uitnodigende organisatoren.

Het zal dan ook geen toeval zijn dat aan deze ‘Beweging Vlaanderen-Europa vzw’, die het separatisme in haar naam zelf afficheert, de organisatie werd toevertrouwd van de viering op het stadhuis. De uitnodiging gaat zelfs in eerste instantie van deze beweging uit en pas daarna van het stadsbestuur.

In het licht van het uitgesproken separatistisch en conservatief karakter van de ‘vernieuwde’ 11-juli-viering in Antwerpen, wordt het feit dat ze – voor de besturen van de districten en de stad samen – 38 procent meer zal kosten dan vorig jaar (323.724 euro in plaats van 246.800 euro) zelfs eerder bijkomstig.
Ik hoop dat andere progressieve en antiseparatistische verkozenen, net als ik, op dit soort 11-juli-vieringen ostentatief afwezig blijven.

En ja, voor de volledigheid nog dit. Ik kreeg een paar dagen later ook nog een uitnodigingskaart voor de viering van de nationale Belgische feestdag in Antwerpen op 21 juli. Die toont dan in al haar soberheid ook diezelfde wil om met België komaf te maken. Niks sprekers – en alvast niet de burgemeester – alleen een obligate receptie.

Advertentie

2 reacties »

 1. Johan De Nys said

  Het is onvermijdelijk dat een gemeentebestuur (stiekem of expliciet) haar eigen politieke boodschap probeert mee te geven in dergelijke activiteiten.

  De liberaal-conservatieve N-VA probeert dat in Antwerpen. Maar dat zie je ook in Kortrijk (bestuurd door de liberale en Belgisch-nationalistische Vincent Van Quickenborne) waar zijn 11 juli-toespraak bol staat van de pleidooien voor lastenverlagingen voor bedrijven en waarbij hij trots Kortrijk uitroept tot “het Texas van Vlaanderen”. Ook de toespraak van Kris Peeters was één lofrede over hoe gewillig de regeringen alle verzuchtingen van het patronaat inwilligen. Het stadsbestuur zegde zelfs de samenwerking met het lokale Guldensporencomité op om te vermijden dat er pleidooien voor Vlaamse autonomie in de viering zouden sluipen.

  Maar niets belet om eigen socialistische 11-julivieringen te organiseren. Liefst in samenwerking met andere linkse partijen en bewegingen.
  Tijdens het interbellum organiseerde de Kommunistische Partij haar eigen Guldensporenvieringen.
  Het verschil is natuurlijk wel dat de toenmalige KP de democratische eis tot Vlaamse zelfbeschikking voluit steunde, terwijl de PVDA+ vandaag verknocht lijkt aan bourgeoisstaat België.

 2. krismerckx said

  Beste Johan De Nijs,
  – Ik denk dat de PVDA als zij ooit voor feestdagen van een land of gemeenschap verantwoordelijk wordt wél zal kiezen voor een eenheidsfrontpolitiek, die verschillende bevolkingsgroepen en sociale lagen maximaal verenigt rond een sociaal project. De N-VA, gesteund door de Vlaamse regering, kiest voor voor een polariserende, saparatistische, elitaire en antisociale aanpak.
  – In hun boeken pleiten de PVDA’ers Peter Mertens (Hoe durven ze?) en Tom De Meester (Opgelicht) voor het in gemeenschapshanden brengen van de grootbanken, de energiesector en andere sleutelsectoren en diensten van algemeen belang. Als dat een pleidooi is voor een ‘bourgeoisstaat België’?? Veel medestanders zal je er in België niet voor vinden bij de (inmiddels meestal multinationale) kapitaalgroepen. De Vlaamse staat waar Bart De Wever, Kris Peeters e.a. voor ijveren zal zeker niet minder bourgeois zijn.
  Het economische en ideologische discours dat BDW hield in de Cercle de Lorraine, op uitnodiging van zijn vriend Didier Reynders (MR, de chouchou van Albert Frère), kreeg ook groot applaus van de daar aanwezige meestal Franstalige Belgische grootbourgeois. DBW en Cie rijden dus niet alleen voor ‘mijn baas VOKA’.
  Vier jaar geleden al hoorde ik Gilbert Deswert (ex-studiedienst ACV) al kernachtig de verborgen antisociale agenda achter de nationalistische strategie van N-VA en anderen blootleggen.Die sociaal-economische agenda is die van de grote zowel Vlaamse als Franstalige en internationale ondernemers.’Zij willen afrekenen met een aantal Belgische sociale eigenaardigheden’ zoals: het recht op brugpensioen, het tijdskrediet, onbeperktheid in tijd van (niet eens zo hoge) werkloosheidsuitkeringen, nationale interprofessionele en sectoriële CAO’s,…’ Inmiddels is een deel van dit programma al in uitvoering (helaas ook met steun van de regering Di Rupo).
  – Over de opstelling van de KP in het interbellum tegenover de toen nog reële Vlaamse kwestie schreef ik enkele beschouwingen naar aanleiding van de schilderijententoonstelling van Jan Van Riet over Jef Van Extergem en de toespraak die Jef Lambrecht (ex-vrt) bij die gelegenheid daarover hield. Uit je reactie blijkt interesse voor dit onderwerp. Daarom verwijs ik je graag met deze link naar het volledige artikel ‘Jef Lambrecht over Jef Van Extergem en het Vlaams-nationalisme’. Daarin staat ondermeer: ‘Hoewel de achterstelling van de Vlamingen en hun taal in die tijd in België nog reëel was en de strijd ertegen dus gerechtvaardigd, vonden en vinden heel wat marxisten dat Jef Van Extergem zich ook toen al klaarder had moeten distantiëren van de reactionaire, extreem rechtse strekkingen die de Vlaams-nationalistische beweging domineerden en die uiteindelijk zouden leiden tot collaboratie met het nazisme. Vanaf 1938 zou Van Extergem zich wel duidelijk keren tegen deze fascistische koers van het grootste deel van de Vlaams-nationalistische beweging.’
  Dank voor je reactie,
  Kris

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: