Provincies: niks ‘doorbraak’, wel uitstel (oef) en Homansheffing dreigt nog steeds

fietseling Hart b Hard 15 dec (6)Vandaag verspreidde ik namens de PVDA+ volgende mededeling over de non-beslissing van de Vlaamse regering inzake de afslanking van de provincies. Het onvermijdelijke uitstel met een jaar dat ik gisteren in een Opinie in De Morgen voorspelde is uitgekomen. Het geeft aan de al 2 jaren getergde personeelsleden, bestuurders en instellingen die afhangen van de provincies een meer dan nodige adempauze. En tijd om de batterijen herop te laden tegen dit asociale en inefficiënte project. Hier de volgt de tekst van het persbericht.

Minister Bourgeois tracht het voor te stellen alsof er deze nacht een doorbraak bereikt is in ‘drie’ belangrijke dossiers (kinderbijslag, onderwijshervorming, provincies). Voor de eerste twee klopt dat, voor het dossier van de afslanking van de provincies totaal niet. Hier is er geen beslissing genomen, enkel een verklaring verspreid die dient om minister Homans gezichtsverlies te besparen en haar desastreuze aanpak van dit dossier te verbergen.
Op 10 mei had Homans in het Vlaams Parlement nog verklaard dat de geruchten over mogelijk uitstel van de afslankingsoperatie met een jaar (tot 2018) een ‘Indianen- en cowboyverhaal was’ en dat ze haar streefdatum van 1 januari 2017 zou halen. Quod non.

Recent N-VA-pamflet in provincie Antwerpen belooft 'daling' van de provinciebelasting. Toch waarschuwt N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens, als VVP-voorzitter, na de regeringsverklaring voor een... verhoging

Recent N-VA-pamflet in provincie Antwerpen belooft ‘daling’ van de provinciebelasting. Toch waarschuwt N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens, als VVP-voorzitter, na de regeringsverklaring voor een… verhoging

De verklaring over de provinciehervorming bevat niets meer dan de intenties die we al kennen sinds het Vlaams regeerakkoord van 2014.
Bij de 26 beslissingen van de ministerraad van 27 mei is er geen enkele over de afslanking van de provincies. En al zeker geen ontwerp van decreet waarin de door de Raad van State opgeworpen problemen worden opgelost. Het dossier blijft op al deze punten even muurvast zitten als voorheen: geen cijfers over het tarief van de toekomstige Vlaamse basisheffing voor de onroerende voorheffing (grondbelasting) noch voor de verdeelsleutels van de Vlaamse dotatie aan de provincies. Niets is beslist, laat staan opgelost.
Het enige nieuwe in de ‘Verklaring’ is de bewering dat ‘de aftopping van de provinciale fiscale bevoegdheid nooit zal leiden tot een belastingverhoging in Vlaanderen, in een van de vijf provincies of gemeentelijk’.
Helaas wordt dat ‘engagement’ zelfs in vraag gesteld in de officiële reactie van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP). Daarin schrijft de nieuwe voorzitter, de Antwerpse N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens: “Voor wat het financiële luik betreft van de beslissing van de Vlaamse regering wenst de VVP eerst het gesprek af te wachten met minister Homans. Het standpunt van de VVP is daarbij duidelijk: er moeten voldoende financiële mogelijkheden zijn voor het voeren van een degelijk grondgebonden beleid zonder dat dit gepaard gaat met een verhoging van de fiscaliteit!”
Het gevaar van een belastingverhoging – inmiddels door mij gisteren in een Opinie al bij voorbaat bestempeld als ‘Homansheffing’ – is dus, ook in hoofde van de VVP-voorzitter (N-VA!), allesbehalve afgewend.

Voor meer informatie over het dossier verwijs ik u naar mijn opinie van gisteren http://www.demorgen.be/opinie/durft-de-n-va-na-het-debacle-met-de-turteltaks-een-homansheffing-in-te-voeren-bfc3ddd7/

De verklaring van de Vlaamse regering bevestigt op quasi alle punten de daarin geschetste problemen en zelfs de voorspelling van minstens een jaar uitstel.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: