26 mei: Om de lijnen verder te doen bewegen naar sociaal en ecologisch

Bovenstaande fotomontage werd mij spontaan bezorgd door een jongere medestander, Ronny Struyf – dank je, Ronny. Ik gebruikte het in een mail om te melden dat ik, nu zondag 26 mei, vanop plaats 20 op lijst 12 van de PVDA voor het Federale Parlement, in de hele provincie Antwerpen, Peter Mertens mee in het parlement wil duwen. Tegelijk geef ik zo ook een morele steun aan onze degelijke jonge lijsttrekkers voor het Vlaamse parlement (Jos D’Haese en Lise Vandecasteele) en uiteraaard ook die van andere provincies. Onze kansen zijn nu zeer reëel: zie hieronder de tabellen met de zetelprognoses voor de PVDA, gemaakt door politicoloog Pascal Delwit op basis van onze veelbelovende scores in de peiling van eind april van vrt en De Standaard en zelfs de laatste van 18 mei van VTM en Het Laatste Nieuws.

Waarom ben ik, op mijn bijna 75, en voor de 27ste keer (!) sinds 1974, nog eens kandidaat? Om zo te helpen de politieke en sociale lijnen verder te doen bewegen.
De lijnen verleggen: dat doen we al vijftig jaar in de gezondheidszorg. Dat illustreer ik met onderstaande tekening, ook te zien links in de fotomontage van Rudy. Het plaatje komt uit het stripverhaal ‘Pest in het paleis’ (1983), de linkerhelft van mijn hierboven geplaatste omslagfoto op Facebook (voor de periode van de verkiezingscampagne).

Dit plaatje komt uit de populaire HUMO-strip ‘Pest in het paleis’ (1983). Die strip projecteerde toestanden uit de Belgische politiek van de jaren ’70-’80 op hilarische wijze naar… de Middeleeuwen. Auteur Guido Van Meir en tekenaar Jan Bosschaert bedeelden mij in dit verhaal de rol toe van ‘Kris Pijn de chirurgijn die gratis de tanden van de kleine man trekt’. Het plaatje verwijst naar de beroering die we veroorzaakten toen we in 1971 startten met de gratis ‘Geneeskunde voor het volk’ (GVHV).

‘Gratis geneeskunde’, al 48 jaar gerealiseerd

In de realiteit van de twintigste eeuw werd het een harde strijd. We dienden op te boksen tegen fel conservatief verzet maar finaal haalden wij het en breidden uit. Andere progressieve gezondheidswerkers – zo stellen ze zelf – vonden hun inspiratie voor een deel in ons werk. Zij bouwden het systeem uit van de Wijkgezondheidscentra (Medische Huizen), waarin onze groepspraktijken zich vanaf 2000 inschakelden. Daarbij moet de patiënt geen euro op tafel leggen en wordt alles rechtstreeks, forfaitair, met het ziekenfonds geregeld. Inmiddels genieten nu al meer dan 350.000 patiënten van dit systeem in meer dan 170 Medische Huizen over heel België.
Vandaag nemen sp.a en PS de ‘gratis eerstelijnsgezondheidszorg’ over in hun verkiezingsprogramma. Liever laat dan nooit, maar om het waar te maken zal er druk nodig zijn. Van een partij die het al vijftig jaar doét.

Binnenkort gratis openbaar vervoer in Charleroi?

Daarom, en voor vele andere thema’s, is het van belang dat de PVDA ook vanuit Vlaanderen in de Kamer en het Vlaams parlement de tribunes kan gebruiken om de lijnen te doen bewegen. Onze mandatarissen in Wallonië en Brussel, met op kop de tweetalige Raoul Hedebouw, tonen hoe dat kan. Waarom zou de PS anders nu de eis voor ‘1500 euro minimumpensioen’ ook opnemen in haar programma en zelfs een vermogensbelasting (althans in woorden)? En Groen en Ecolo een ‘vermogensrendementbelasting’ (klinkt gelijkaardig maar wel een groot verschil in wat de superrijken finaal echt bijdragen)?

Een ander voorbeeld. In oktober 2014 werd de PTB-PVDA, met onze dochter Sofie Merckx als lijsttrekster, de 2de grootste partij in Charleroi. De PTB steeg van 1 naar 9 verkozenen. Al bij de eerste gemeenteraadszitting zag het stadsbestuur zich verplicht om de gemeenteraad een motie te laten goedkeuren waarin is opgenomen dat ze snel een studie zal laten uitvoeren over de haalbaarheid van gratis openbaar vervoer. Een van de eisen van de PVDA.

‘Zoals Raoul Hedebouw hebben we er meer nodig’. 

Hier, in ons verkiezingsprogramma, vind je andere belangrijke en realiseerbare voorstellen zoals:
– een miljonairstaks (jaarlijkse opbrengst 10 miljard, waarvan een deel bestemd voor efficiënte armoedebestrijding);
– andere maatregelen voor faire belastingen (tegen de grote fraudes, voor ernstige belasting van bedrijfswinsten, een bankentaks,…);
– het kiwimodel voor goedkopere geneesmiddelen (een half miljard winst voor patiënt en sociale zekerheid, nagerekend door het Planbureau!);
– plannen voor kwaliteitsvolle jobs en menswaardige pensioenen
– investeringen voor een sociale klimaatrevolutie
– doeltreffende maatregelen tegen racisme en discriminatie
– humane vluchtelingenopvang en aanpakken van de oorzaken van de vluchtelingencrisis
enzovoort…
Verschillende van deze programmapunten werden door de twee Kamerleden van de PTB-PVDA, Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, ook al vertaald in wetsvoorstellen. Onze parlementsleden waren dus niet alleen bijzonder actief qua actualiteitsvragen, aanwezigheid op het terrein van de sociale strijd maar ook inzake wetgevende initiatieven. Inge De Vriendt lijstte ze hier op : Een indrukwekkende reeks voorstellen, stuk voor stuk in het voordeel van de werkende mensen (zelfstandigen incluis).
Mede dankzij zijn oratorisch talent en perfecte tweetaligheid geniet het sterke parlementaire werk van Raoul Hedebouw ook al grote bekendheid in Vlaanderen. “Zoals Raoul, zo zouden er gerust nog een paar mogen bijkomen”, hoor ik dezer dagen regelmatig bij propaganda-acties op markten.

Het politieke klimaat in Vlaanderen keren

Alle analisten, en ook de concurrerende partijen, nemen aan dat na 26 mei ons aantal parlementsleden uit Wallonië en Brussel nog flink zal aangroeien. Dat is uiteraard goed. Maar nog belangrijker deze keer is dat we ook vanuit Vlaanderen PVDA-verkozenen krijgen zowel in de Kamer als in het Vlaamse Parlement. Het feit dat dit nu nog niet het geval is levert aan vrt en VTM een gemakkelijk excuus op om de PVDA-voorzitter bijvoorbeeld nog altijd uit te sluiten van de belangrijke ‘kopstukkendebatten’. Een parlementaire doorbraak van de PVDA in Vlaanderen zou dit veranderen. Om nog te zwijgen over een regelmatige verschijning in Villa Politica vanuit de Kamer en het Vlaamse Parlement. Dat alles zou sterk bijdragen aan een zo hoognodige positieve omslag van het politieke klimaat in Vlaanderen. De mantra van De Wever en heel wat persstemmen dat onze regio rechts is, en zal blijven, zal een deuk krijgen. Het zal een boost zijn voor al wie ook hier ijvert voor progressieve, rechtvaardige alternatieven en voor een echt socialisme.
Om dat doel te bereiken, speel ik graag nog eens een specifieke troef uit: de waardering van veel mensen voor de pioniers die Geneeskunde voor het Volk (GVHV) en de PVDA oprichtten en die hun sociaal en politiek engagement volhielden. Dat bleek na het interview dat Friedl’ Lesage vorig jaar in het radio1-programma Touché van mij afnam naar aanleiding van de 50ste verjaardag van mei ’68.

In Touché (radio1): ’50 jaar consequent gebleven’

Interview bij Friedl’Lesage in Touché naar aanleiding van de 50ste verjaardag van mei ’68. Je kan het hier nog beluisteren: https://bit.ly/2E2vzEd

Dat interview in Touché kan je via deze link nog altijd beluisteren : Kris Merckx: “Het was voor mij niet moeilijk om vast te houden aan mijn idealen” .
Friedl’ Lesage opende toen met: “Jij bent al die jaren bijzonder consequent gebleven”. Honderden reacties op de uitzending, in de sociale media, traden dat bij. Een compliment dat ik niet voor mezelf nam maar voor AL de mensen van de eerste generaties van GVHV-Amada-PVDA, waarvan ik, als ‘boegbeeld’ alleen maar wat meer in de kijker liep. Zo interpreteer ik ook het niet onbelangrijk aantal stemmen dat ik, en andere GVHV-pioniers, in oktober nog achter onze naam kregen. In mijn geval ging het, als lijstduwer voor de provincieraad, om 3388 naamstemmen, enkel in het kiesdistrict Antwerpen. Blijkbaar wenst een groep mensen zijn stem ook te gebruiken om waardering uit te drukken voor al dat sinds 1970 verrichte werk. Dat ‘stemmenpotentieel’ spreek ik graag nog eens aan. Met het oog op de toekomst, ter ondersteuning van Peter Mertens, Greet Daems, Manal Toumi, Tanja Deprez, Ozgur Gumus (Antwerpen, federaal). En van Jos D’Haese, Lise Vandecasteele (Antwerpen, Vlaams Parlement), Youssef Handichi (Brussels Parlement), Tom De Meester (0ost-Vlaanderen), Kim De Witte (Limburg), Natalie Eggermont (West-Vlaanderen), Line De Witte (Europa)… en al die andere jongere kandidaten (allen present op Facebook).
Levenslang het volk dienen is ook hun drijfveer. Geef hen de instrumenten om het nog beter te doen. Voor de werkende mensen. Voor een betere maatschappij en wereld, die nodig én mogelijk is.

Vier laatste peilingen: met jouw hulp kan en zal het lukken

Peter Mertens in de Kamer dat moet en zal dus deze keer lukken. Volgens de grote peiling van Le Soir en RTL van februari zou de PVDA in de provincie Antwerpen zelfs 2 zetels behalen in de Kamer. Dat berekende politicoloog Pascal Delwit op basis van de provinciale cijfers. Op basis van de nog betere peiling van eind april van vrt-De Standaard en rtbf-La Libre Belgique kent hij ons zelfs 3 Kamerzetels toe in Antwerpen en 1 in Oost-Vlaanderen. Zie zijn berekening hier:

De kolom ‘PTB’ geeft voor de Vlaamse provincies de prognose weer voor de PVDA (zetels in federaal parlement, de Kamer)

Voor het Vlaams Parlement berekent Delwit voor de PVDA zelfs 3 zetels in Antwerpen, 1 in Oost-Vlaanderen en 1 in Limburg. Zie die tabel hier (PTB = PVDA):

Zetelprognose Vlaams Parlement, peiling vrt – De Standaard van 24 april 2019

De peiling van Gazet van Antwerpen van 10 mei, bij 1000 personen in de provincie Antwerpen, zou de PVDA 1 Kamerzetel (Peter Mertens) opleveren en 2 zetels in het Vlaams Parlement (Jos D’Haese en Lise Vandecasteele).

Foto van Peter Mertens op Facebook: 6,4% voor de PVDA! Met deze peiling van GVA zouden Jos, Lise en ikzelf verkozen zijn in het parlement.* 🔥 Maar de échte peiling is op 26 mei, en elke stem zal tellen. Help ons.

Op 18 mei maakten VTM-Het Laatste Nieuws en Le Soir-RTL hun allerlaatste peiling bekend. Zowel VTM als vrt beperkten zich voor ons resultaat tot een, misleidende, zin: ‘De PVDA blijft met 4,7% net onder de kiesdrempel’. Ja, gemiddeld voor héél Vlaanderen, maar als je per provincie differentieert levert dat een meer dan mooi resultaat. Zo berekende, alweer Pascal Delwit:

Op 8 dagen voor de verkiezingen behaalt de PVDA drie ‘Vlaamse’ Kamerzetels (2 in Antwerpen en 1 in Brussel). En ook 2 verkozen in het Vlaamse parlement.

Het blijft dus, zelfs peilingsgewijs snor zitten de PVDA, al zeker in Antwerpen. Daar zou de PVDA zelfs 2 Kamerzetels halen (normaal Peter Mertens en zijn medelijsttrekster Greet Daems) én ook 2 zetels in het Vlaams Parlement (Jos D’Haese en Lise Vandecasteele). In Brussel zouden we 1 Kamerzetel halen (Maria Vindevoghel). Volgens een peiling van Het Belang van Limburg (20 mei) zou de PVDA, met 5,9 procent, op een haartje na van een Kamerzetel zitten.
Toch maar blijven vechten om de zekerheidsmarge nog te vergroten.
En passant: leuk om vast te stellen is hoe er in de tabel van prof. Delwit geen aparte kolom is voor PTB en PVDA (zoals voor Ecolo en Groen en de anderen). De Franstalige politicoloog doet zelfs geen moeite meer om PTB voor Vlaanderen te vertalen naar PVDA en omgekeerd. Sinds die uitspraak over de partijfinanciering zijn we, ook meer en meer in de Vlaamse media, nu toch wel definitief erkend als een Belgische nationale partij (de enige nog).

Indien de resultaten van deze laatste vier/vijf peilingen, zelfs maar gedeeltelijk, uitkomen zou dat een sociaal, consequent links, politiek gewicht vertegenwoordigen waarmee men rekening moet houden. Om het waar te maken mogen we evenwel niet rekenen op de peilingen maar hopelijk wel op uw bewuste stem.
Specifiek wat de provincie Antwerpen betreft: in alle gemeenten kan je voor lijst 12 stemmen: Van Essen tot Boom, van Bornem tot Laakdal, van Antwerpen tot Turnhout en Mechelen. Ziehier de volledige lijst van onze kandidaten: https://antwerpen.pvda.be/kandidaten
Op dezelfde lijst (PVDA) kan je een naamstem uitbrengen voor verschillende kandidaten (zonder beperking).
Onze kandidaten in de andere provincies en die voor de Europese verkiezingen vind je hier: https://www.pvda.be/kandidaten
Omdat het nodig is
We leven in beroerde tijden. Van toenemende ongelijkheid en armoede, vaak onhoudbare arbeidsomstandigheden, tendensen tot klassengeneeskunde, angstwekkende heropleving van racisme en discriminatie, oorlogen, vluchtelingencrisissen en bijhorende drama’s.

In die omstandigheden is het nodig om ook vanuit Vlaanderen een of meer vertegenwoordig(sters)ers in de Kamer en het Vlaamse Parlement te hebben die tonen dat er sociale, rechtvaardige en menselijke oplossingen mogelijk zijn. Zoals ons Kamerlid Raoul Hedebouw uit Luik dat al vijf jaar lang aan heel België toont.
Stem op 26 mei zéér nuttig en positief op lijst 12.
In tegenstelling tot andere verkiezingservaringen zal je er nooit spijt van hebben.
Als je dit artikel als vrijblijvende verkiezingstip wil delen, graag.
Mogelijks voel je jezelf er niet door aangesproken – de gedachten zijn vrij  – maar heb je vriend(inn)en die nog aan het denken zijn over hun keuze en die er misschien wel een boodschap aan hebben. Bijvoorbeeld zij die ooit een (politiek) boontje toonden voor de eerste generatie van Geneeskunde voor het Volk en dat eventueel ook met hun stem willen uitdrukken.

Ik dank je alvast voor je aandacht.

Kris Merckx
Arts-stichter van Geneeskunde voor het Volk
Oud-provincieraadslid Antwerpen (2012-2018)

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: