26 mei: Om de lijnen verder te doen bewegen naar sociaal en ecologisch

De politieke en sociale lijnen doen bewegen. Daarvoor ben ik, op mijn 74 en voor de 27ste keer (!) in mijn leven, verkiezingskandidaat op de lijst van de PVDA. Deze keer om, vanop plaats 20 op de lijst voor het Federale Parlement, nog een bescheiden bijdrage te leveren om Peter Mertens en mogelijk nog een andere geëngageerde medelijsttrekster in de Kamer te laten verkiezen. Tegelijk wil ik zo ook een moreel duwtje geven aan onze degelijke jonge lijsttrekkers voor het Vlaamse parlement (Jos D’Haese en Lise Vandecasteele) en uiteraaard ook die van andere provincies. Onze kansen zijn nu zeer reëel: zie hieronder de tabellen met de zetelprognoses voor de PVDA, gemaakt door politicoloog Pascal Delwit op basis van onze veelbelovende scores in de peiling van eind april van vrt en De Standaard.

De lijnen doen bewegen: dat doen we al vijftig jaar. Dat illustreer ik met onderstaande tekening uit het stripverhaal ‘Pest in het paleis’ (1983), de linkerhelft van mijn hierboven geplaatste omslagfoto op Facebook (voor de periode van de verkiezingscampagne).

Dat plaatje herinnert aan onze felle strijd van de jaren ’70 om het recht op GRATIS EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG af te dwingen. HUMO-journalist Guido Van Meir bedeelde me in zijn strip toen een rolletje toe als de rebelse ‘Kris Pijn de chirurgijn, die gratis tanden trekt voor de kleine man’. Inmiddels genieten vandaag meer dan 350.000 patiënten van het systeem van gratis forfaitaire gezondheidszorg in meer dan 170 Medische Huizen.
Wij begonnen met gratis eerstelijnsgezondheidszorg in 1971. Vandaag nemen sp.a en PS het, onder druk van de PVDA-PTB, pas nu officieel op in hun verkiezingsprogramma. Vijftig jaar… later. Liever laat dan nooit, maar om het waar maken zal er druk nodig zijn.
Daarom, en voor vele andere thema’s, is het van belang dat de PVDA ook vanuit Vlaanderen in de Kamer en het Vlaams parlement de tribunes kan gebruiken om de lijnen te doen bewegen. Onze mandatarissen in Wallonië en Brussel, met op kop de tweetalige Raoul Hedebouw, tonen hoe dat kan. Waarom zou de PS anders nu de eis voor ‘1500 euro minimumpensioen’ ook opnemen in haar programma en zelfs een vermogensbelasting (althans in woorden)? En Groen en Ecolo een ‘vermogensrendementbelasting’ (klinkt gelijkaardig maar wel een groot verschil in wat de superrijken finaal echt bijdragen)?
Een ander voorbeeld. In oktober 2014 werd de PTB-PVDA, met onze dochter Sofie als lijsttrekster, de 2de grootste partij in Charleroi. De PTB steeg van 1 naar 9 verkozenen. Onmiddellijk verklaarde de gemeenteraad zich akkoord met een motie dat de stad snel een studie zou laten uitvoeren over de haalbaarheid van gratis openbaar vervoer. Een van de eisen van de PVDA.

‘Zoals Raoul Hedebouw hebben we er meer nodig’. 

Hier, in ons verkiezingsprogramma, vind je andere belangrijke en realiseerbare voorstellen zoals:
– een miljonairstaks (opbrengst onder meer bestemd voor armoedebestrijding);
– andere maatregelen voor faire belastingen (tegen de grote fraudes, voor ernstige belasting van bedrijfswinsten, bankentaks…);
– het kiwimodel voor goedkopere geneesmiddelen (een half miljard winst voor patiënt en sociale zekerheid, nagerekend door het Planbureau!);
– plannen voor kwaliteitsvolle jobs en menswaardige pensioenen
– investeringen voor een sociale klimaatrevolutie
– doeltreffende maatregelen tegen racisme en discriminatie
– humane vluchtelingenopvang en aanpakken van de oorzaken van de vluchtelingencrisis
enzovoort…
Verschillende van deze programmapunten werden door de twee Kamerleden van de PTB-PVDA, Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, ook al vertaald in wetsvoorstellen. Onze parlementsleden waren dus niet alleen bijzonder actief qua actualiteitsvragen, aanwezigheid op het terrein van de sociale strijd maar ook inzake wetgevende initiatieven. Inge De Vriendt lijstte ze hier op : Een indrukwekkende reeks voorstellen, stuk voor stuk in het voordeel van de werkende mensen (zelfstandigen incluis).
Mede dankzij zijn oratorisch talent en perfecte tweetaligheid geniet het sterke parlementaire werk van Raoul Hedebouw ook al grote bekendheid in Vlaanderen. “Zoals Raoul, zo zouden er gerust nog een paar mogen bijkomen”, hoor ik dezer dagen regelmatig bij propaganda-acties op markten.

Het politieke klimaat in Vlaanderen keren

Alle analisten, en ook de concurrerende partijen, nemen aan dat na 26 mei ons aantal parlementsleden uit Wallonië en Brussel nog flink zal aangroeien. Dat is uiteraard goed. Maar nog belangrijker deze keer is dat we ook vanuit Vlaanderen PVDA-verkozenen krijgen zowel in de Kamer als in het Vlaamse Parlement. Het feit dat dit nu nog niet het geval is levert aan vrt en VTM een gemakkelijk excuus op om de PVDA-voorzitter bijvoorbeeld nog altijd uit te sluiten van de belangrijke ‘kopstukkendebatten’. Een parlementaire doorbraak van de PVDA in Vlaanderen zou dit veranderen. Om nog te zwijgen over een regelmatige verschijning in Villa Politica vanuit de Kamer en het Vlaamse Parlement. Dat alles zou sterk bijdragen aan een zo hoognodige positieve omslag van het politieke klimaat in Vlaanderen. De mantra van De Wever en heel wat persstemmen dat onze regio rechts is, en zal blijven, zal een deuk krijgen. Het zal een boost zijn voor al wie ook hier ijvert voor progressieve, rechtvaardige alternatieven en voor een echt socialisme.
Om dat doel te bereiken, speel ik graag nog eens een specifieke troef uit: de waardering van veel mensen voor de pioniers die Geneeskunde voor het Volk (GVHV) en de PVDA oprichtten en die hun sociaal en politiek engagement volhielden. Dat bleek na het interview dat Friedl’ Lesage vorig jaar in het radio1-programma Touché van mij afnam naar aanleiding van de 50ste verjaardag van mei ’68.

In Touché (radio1): ’50 jaar consequent gebleven’

Interview bij Friedl’Lesage in Touché naar aanleiding van de 50ste verjaardag van mei ’68. Je kan het hier nog beluisteren: https://bit.ly/2E2vzEd

Dat interview in Touché kan je via deze link nog altijd beluisteren : Kris Merckx: “Het was voor mij niet moeilijk om vast te houden aan mijn idealen” .
Friedl’ Lesage opende toen met: “Jij bent al die jaren bijzonder consequent gebleven”. Honderden reacties op de uitzending, in de sociale media, traden dat bij. Een compliment dat ik niet voor mezelf nam maar voor AL de mensen van de eerste generaties van GVHV-Amada-PVDA, waarvan ik, als ‘boegbeeld’ alleen maar wat meer in de kijker liep. Zo interpreteer ik ook het niet onbelangrijk aantal stemmen dat ik, en andere GVHV-pioniers, in oktober nog achter onze naam kregen. In mijn geval ging het, als lijstduwer voor de provincieraad, om 3388 naamstemmen, enkel in het kiesdistrict Antwerpen. Blijkbaar wenst een groep mensen zijn stem ook te gebruiken om waardering uit te drukken voor al dat sinds 1970 verrichte werk. Dat ‘stemmenpotentieel’ spreek ik graag nog eens aan. Met het oog op de toekomst, ter ondersteuning van Peter Mertens, Greet Daems, Manal Toumi, Tanja Deprez, Ozgur Gumus (Antwerpen, federaal). En van Jos D’Haese, Lise Vandecasteele (Antwerpen, Vlaams Parlement), Youssef Handichi (Brussels Parlement), Tom De Meester (0ost-Vlaanderen), Kim De Witte (Limburg), Natalie Eggermont (West-Vlaanderen), Line De Witte (Europa)… en al die andere jongere kandidaten (allen present op Facebook).
Levenslang het volk dienen is ook hun drijfveer. Geef hen de instrumenten om het nog beter te doen. Voor de werkende mensen. Voor een betere maatschappij en wereld, die nodig én mogelijk is.

Drie laatste peilingen: met jouw hulp kan en zal het lukken

Peter Mertens in de Kamer dat moet en zal dus deze keer lukken. Volgens de grote peiling van Le Soir en RTL van februari zou de PVDA in de provincie Antwerpen zelfs 2 zetels behalen in de Kamer. Dat berekende politicoloog Pascal Delwit op basis van de provinciale cijfers. Zie zijn tabel hier: https://bit.ly/2PeW9hL. Op basis van de nog betere peiling van eind april van vrt-De Standaard en rtbf-La Libre Belgique kent hij ons zelfs 3 Kamerzetels toe in Antwerpen en 1 in Oost-Vlaanderen:

De kolom ‘PTB’ geeft voor de Vlaamse provincies de prognose weer voor de PVDA (zetels in federaal parlement, de Kamer)

Voor het Vlaams Parlement berekent Delwit voor de PVDA zelfs 3 zetels in Antwerpen, 1 in Oost-Vlaanderen en 1 in Limburg. Zie die tabel hier (PTB = PVDA):

Zetelprognose Vlaams Parlement, peiling vrt – De Standaard van 24 april 2019

De allerlaatste peiling van Gazet van Antwerpen (10 mei), bij 1000 personen in Antwerpen, zou de PVDA in die provincie 1 Kamerzetel (Peter Mertens) opleveren en 2 zetels in het Vlaams Parlement (Jos D’Haese en Lise Vandecasteele).

Foto van Peter Mertens op Facebook: 6,4% voor de PVDA! Met deze peiling van GVA zouden Jos, Lise en ikzelf verkozen zijn in het parlement.* 🔥 Maar de échte peiling is op 26 mei, en elke stem zal tellen. Help ons.

Indien de resultaten van deze peilingen, zelfs maar gedeeltelijk, uitkomen zou dat een sociaal, consequent links, politiek gewicht vertegenwoordigen waarmee men rekening moet houden. Om het waar te maken mogen we evenwel niet rekenen op de peilingen maar hopelijk wel op uw bewuste stem.
Specifiek wat de provincie Antwerpen betreft: in alle gemeenten kan je voor lijst 12 stemmen: Van Essen tot Boom, van Bornem tot Laakdal, van Antwerpen tot Turnhout en Mechelen. Ziehier de volledige lijst van onze kandidaten: https://antwerpen.pvda.be/kandidaten
Op dezelfde lijst (PVDA) kan je een naamstem uitbrengen voor verschillende kandidaten (zonder beperking).
Onze kandidaten in de andere provincies en die voor de Europese verkiezingen vind je hier: https://www.pvda.be/kandidaten
Omdat het nodig is
We leven in beroerde tijden. Van toenemende ongelijkheid en armoede, vaak onhoudbare arbeidsomstandigheden, tendensen tot klassengeneeskunde, angstwekkende heropleving van racisme en discriminatie, oorlogen, vluchtelingencrisissen en bijhorende drama’s.
In die omstandigheden is het nodig om ook vanuit Vlaanderen een of meer vertegenwoordig(sters)ers in de Kamer en het Vlaamse Parlement te hebben die tonen dat er sociale, rechtvaardige en menselijke oplossingen mogelijk zijn. Zoals PTB-PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw uit Luik dat al vijf jaar lang aan heel België toont (in twee talen).
Stem op 26 mei zéér nuttig en positief op lijst 12.
In tegenstelling tot andere verkiezingservaringen zal je er nooit spijt van hebben.
Als je dit artikel als vrijblijvende verkiezingstip wil delen, graag.
Mogelijks voel je jezelf er niet door aangesproken – de gedachten zijn vrij  – maar heb je vriend(inn)en die nog aan het denken zijn over hun keuze en die er misschien wel een boodschap aan hebben. Bijvoorbeeld zij die ooit een (politiek  ) boontje toonden voor de eerste generatie van Geneeskunde voor het Volk en dat eventueel ook met hun stem willen uitdrukken.

Ik dank je alvast voor je aandacht.

Kris Merckx
Arts-stichter van Geneeskunde voor het Volk
Oud-provincieraadslid Antwerpen (2012-2018)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: