Prof. dokter Herman Mielants

Hoogleraar reumatologie, Universiteit Gent

Kris Merckx heeft gedurende enkele decennia een zeer moedige en eerlijke strijd uitgevochten tegen de Orde van Geneesheren. En alhoewel het ik niet altijd volledig eens ben met zijn gedachtegoed, was in deze strijd zijn standpunt uitermate rechtvaardig. Het idee om als geneesheer te werken aan terugbetalingstarief zonder remgeld aan de patiënt te vragen, past volledig in zijn visie van solidariteit met de minst bedeelden uit onze maatschappij en had niets te maken met persoonlijk voordeel of ronselen van patiënten.

Ikzelf ben in strijd met de Orde gegaan naar aanleiding van de “pro Justitia” tegen Prof. Amy , omdat gedreigd werd beslag te leggen op zijn roerende goederen wegens niet betaling van zijn bijdrage aan de Orde (zie pag. 166). Toen hebben 63 Vlaamse academici-artsen zich solidair verklaard en beslist hun bijdrage aan de Orde niet meer te betalen. Ondanks alle dreigingen hebben een 20-tal dit bijna 5 jaar volgehouden.

De Orde is een corporatistische organisatie die eerder denkt aan het vrijwaren van de (financiële) belangen van zijn leden dan aan het verdedigen en vrijwaren van een kwaliteitsvolle geneeskunde met vooral respect en aandacht voor de patiënt. De Orde van Geneesheren is tegelijkertijd aanklager, onderzoeker en rechter. De Orde creëert uitzonderingsrechtbanken. Alhoewel de Orde actueel, mede dank zij Kris Merckx, wel van zijn macht heeft ingeboet, blijft het een ondoorzichtig en ondemocratisch orgaan, dat totaal hervormd moet worden. Alle mogelijke wetsvoorstellen hebben uiteindelijk praktisch nog geen veranderingen teweeggebracht. Kris je hebt hierin schitterend werk gedaan maar de strijd is nog niet gestreden, anderen moeten het afmaken. Enorm proficiat met dit boek. Ik heb ervan genoten.

Advertentie
%d bloggers liken dit: