Prof.dr. Jan De Maeseneer

Gewoon hoogleraar huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg Universiteit Gent en Voorzitter European Forum for Primary Care.

Kris Merckx heeft in Dokter van het volk de geschiedenis vastgelegd van een generatie artsen, die de kans die de maatschappij hen gaf – doordat zij vaak als eersten in hun familie, door de democratisering van het onderwijs naar de universiteit konden gaan – met beide handen hebben gegrepen om een nieuw antwoord te geven op de vraag: welke artsen hebben we nodig in de samenleving? Opbouwen van status werd hierbij vervangen door maatschappelijk engagement, met bijzondere aandacht voor de mensen in nood, hier en in de ontwikkelingslanden.

Kris Merckx was visionair in 3 opzichten. Hij was er heel duidelijk van overtuigd dat sociale determinanten (woon-, leef-, werkomstandigheden) essentieel waren bij het begrijpen van ziekte en gezondheid. Het rapport Closing the Gap in One Generation, dat in november 2008 verschijnt, bevestigt de relevantie van deze analyse.

Ten tweede koos Kris Merckx duidelijk voor het werken in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg die toegankelijk, kwaliteitsvol en kosteneffectief moet zijn. Het World Health Report 2008 Primary Health Care: Now More than Ever vraagt vandaag wereldwijd aandacht voor de uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Ten derde getuigt dit boek ook van het belang om bij alle processen in de gezondheidszorg patiënten en de bevolking actief te betrekken. Het boek is geschreven met een groot “hart” voor de dagelijkse zorg voor gezondheid van vele mensen, waar een huisarts voortdurend mee te maken heeft. Dat Kris Merckx in dit boek ook kritisch kijkt naar de keuzen die hijzelf heeft gemaakt, maakt het tot een belangrijk en inspirerend document voor allen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg.

Advertentie
%d bloggers liken dit: