Jan Renders

Algemeen voorzitter ACW

‘Dokter van het volk’ van Kris Merckx brengt een indrukwekkend verhaal over zijn engagement en die van ‘Geneeskunde voor het volk’ voor een democratische en toegankelijke geneeskunde.
Natuurlijk kan men verschillen van mening over de te bewandelen weg naar een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Maar de inzet van de vele mensen die deze geschiedenis schreven dwingt respect af. Het boek is een verhaal van trouw aan een waardevolle keuze: de verdediging van kwetsbare mensen. Het is geen ideologisch manifest geworden. Wel een getuigenis van hoe de strijd tegen de dualisering in de gezondheidszorg gevoerd werd, vaak met de sympathie ook van vele mensen uit sociale bewegingen en het maatschappelijk middenveld. Het deed me deugd te lezen hoe vaak KWB, ACV, CM en ACW mee aan de kar duwden voor een toegankelijke gezondheidszorg. Met andere strategische keuzes, maar vanuit dezelfde doelstelling: een solidaire, duurzame samenleving met minder ongelijkheid, met meer participatie van iedereen.
‘Dokter van het volk’ is een hulde aan vele bescheiden mensen die voor de goede zaak opkomen. Een getuigenis ook van hoe maatschappelijk engagement waardering en vriendschap kunnen schenken.

Advertentie
%d bloggers liken dit: