Magda De Meyer

Erequaestor Kamer van Volksvertegenwoordigers

Beste Kris,

Ik heb je boek in stukjes en brokjes gelezen en gisteren het laatste stukje verorberd, het was heel leuk om onze gezamenlijke achtergrond te erkennen als mei-68’ers.
Ook ik ben groot geworden met de anti-Vanden Boeynantsbetogingen (‘tictac pontiac Vanden Boeynants is ne zak’). Als jonge snotter was ik gefascineerd door Karel Heirbaut, Frans Wuytack en Jan Cap die samen met Karel Maes van de KP mijn geestelijke vaders vormden in het Groot Arbeiderscomitee Waasland. De historische mijnwerkersstakingen maakte ik mee als vormingswerker van het ABVV. Toen ik als regionaal correspondent van De Morgen de Boelwerfstakingen versloeg werd ik door de redactie op non-actief gezet wegens ‘te betrokken’ bij de zaak…
Die betrokkenheid ben ik (god zij dank! – tja, mijn katholieke achtergrond kan ik niet verloochenen) nooit kwijtgeraakt en jij ook niet. Het ademt uit je boek, het zit tussen de regels en springt je tegemoet op elke bladzijde.
Ja, ik beken: ik ben als eerstejaarsstudent in Leuven ook nog lid van Amada geweest maar ze waren mij wat te dogmatisch toen, ik ruilde ze in voor de RAL die mij al vlug al te intellectualistisch was om tenslotte te landen bij de SP(a) omdat ik ervan overtuigd was en ben dat je alleen politiek iets kunt veranderen en dat je daar een grote partij voor nodig hebt om ècht te kunnen wegen op het beleid…

Beste Kris, we hebben verschillende wegen gekozen maar willen wel hetzelfde: een maatschappij waar de mens centraal staat in plaats van de winst, waar het gaat om kameraadschap en solidariteit, zowel dichtbij als veraf. We hebben elkaar gevonden in de strijd tegen de Horde van Geneesheren die voor mij niets meer is dan een corporatistische club waar eigenbelang het grootste goed is.
Jouw Geneeskunde voor het Volk is in de gezondheidszorg van ons land een mijlpaal. Arm maakt ziek en ziek maakt arm, nog altijd en meer dan ooit. Dat is de reden waarom we het nooit mogen opgeven.
Je boek staat als een huis en ik wil je er dan ook oprecht proficiat voor wensen. Hopelijk kan het de generatie na ons inspireren om te gaan voor wat echt telt in het leven: de weldoende warmte van wereldwijde solidariteit!

Hartelijke groeten

Advertentie
%d bloggers liken dit: