Prof. em. dokter Marc De Meyere

departement huisartsgeneeskunde, Universiteit Gent

Met heel veel plezier heb ik dit relaas over een stukje sociale, politieke geschiedenis van de laatste 4 decennia doorgenomen, vooral dan het deel over de Orde van geneesheren. Niet het minst omdat ik er ook nauw bij betrokken was, maar dan buiten de PVDA. Emoties nemen hier een centrale plaats in.

De lezer zal zich VERWONDEREN over de domheid en paniekvoetbal van de gevestigde magistratuur, in collusie met de Orde van Geneesheren: brutaliteit van de politie is daar een emanatie van. Dat men iemand als Kris Merckx hiervoor in de gevangenis zet en hem psychiatrisch laat onderzoeken is een macabere grap, maar wel zeer pijnlijk voor hemzelf, zijn vrouw en zijn kinderen.

Ik blijf de artsen van PVDA en hun ganse beweging BEWONDEREN: de strijd van David tegen Goliath,waarbij ze door de kracht van de solidariteit hebben kunnen bekomen dat ze nu nog steeds geen liggeld betalen aan de Orde. De andere honderden artsen die ook de huidige Orde van Geneesheren contesteren zijn daar niet in geslaagd.

Met VERONTWAARDIGING zal de lezer vaststellen dat de wetgevende macht er na 35 jaar er nog altijd niet in geslaagd is een alternatief uit te werken voor de huidige ondemocratische Orde van geneesheren. Wetsvoorstellen genoeg, maar de wil ontbreekt.

ONTROEREND hoogtepunt is de speech van de vader van Kris op de algemene vergadering van de CM in Luik 1980: verplichte literatuur voor veel studenten. Het bewijst dat goedvertolkte verontwaardiging kan leiden tot pakkende, volkse interventies die de bijdrage van de ‘flauwe’ vertegenwoordiger ver overstijgen.

Je hoeft geen lid te zijn van de PVDA om te genieten van dit boek. Het zal Kris niet verwonderen dat ik in de verscheurende keuze tussen hem en zijn vader duidelijk opteer voor het wijze standpunt van zijn vader die zich niet kon verzoenen met de partijpolitieke uitgangspunten van de PVDA. Ik hoop dat hij dit met de mantel der liefde kan bedekken.

Advertentie
%d bloggers liken dit: