Marc Justaert

Voorzitter CM

Wij zijn geen adepten van het marxisme-leninisme, en ook de verwijzingen naar de chinese leider van weleer, Mao Zedong – vroeger nog Mao tse toeng – komen ons wereldvreemd over.

Maar los van de ideologische achtergrond, merken we in het boek van Kris Merckx “Dokter van het Volk” heel wat bekommernissen die ook de onze zijn.
En dan denken we in de eerste plaats aan de aandacht voor de betaalbaarheid van de gezondheidszorgen. Het “centraal stellen van de patiënt” is voor de dokters van de “geneeskunde voor het Volk” een evidentie.
Voor hen hangt dit samen met het werken in een groepspraktijk, het zorgvuldig bijhouden van het patiëntendossier, de nodige tijd nemen als de patiënt op raadpleging komt, en de aandacht voor preventie en gezondheidsopvoeding. Het centraal stellen van de patiënt is ook onlosmakelijk verbonden met de maatschappelijke context, de leefomgeving van de patiënt, het milieu, de arbeidsomstandigheden ….

In zijn boek onderstreept Kris Merckx ook terecht het belang voor de dokters van regelmatige bijscholing, deelname aan de LOK’s, bespreking van de medische profielen, en “kwalitatief hoogstaand medisch werk leveren”.
“Wij zijn er altijd gerust in geweest dat we tot de artsen behoren die aan de laagste kostprijs voor de ziekteverzekering toch de beste kwaliteit van verzorging leveren” aldus de auteur.

Kris Merckx stelt ook uitdrukkelijk dat vele andere artsen, die de politieke overtuiging van de PvdA-Artsen niet delen, eveneens kwaliteitsvolle geneeskunde beoefenen, en dikwijls met een sociale dimensie.

Advertentie
%d bloggers liken dit: