Maya Detiège

Kamerlid sp.a en apotheker

Beste Kris,
Brussel, 8 oktober 2008. Bij de persvoorstelling van ‘Het spook van 68, de ontsporing van een ideaal’ van o.a. Wim Schamp, Gust De Meyer en Frank Thevissen, krijgt alles wat nog maar naar links ruikt een veeg uit de pan. Uit verveling blader ik wat door het boek en mijn oog valt op de titel ‘Van Marx tot Merckx’. Ik lees een eerbetoon aan jou, oprichter van Geneeskunde voor het Volk. Ik citeer letterlijk: ‘Hoe verging het achteraf de zelfverklaarde revolutionairen en hun erfgenamen? Wat Vlaanderen betreft hebben ze op één uitzondering na allen de revolutie afgezworen’… ‘ Niemand twijfelde eraan dat de jonge Merckx, net als zijn tijd- en naamgenoot Eddy Merckx, een glanzende en internationale carrière tegemoetging. Merckx II paste echter voor de carrière. Merckx wou zijn talenten enkel nog ter beschikking stellen van de verworpenen der aarde. Hij hield woord.’
Wat een eerbetoon.
Voor de rest erger ik me mateloos aan het sfeertje van populisme tot zelfs rechts-extremisme dat er op deze boekvoorstelling hangt.
De arrogantie van rechts Vlaanderen is terug, denk ik. En eigenlijk is ze nooit weg geweest. Ik herinner me een oproep van de orde der apothekers een aantal jaar geleden. Alle Antwerpse apothekers van socialistische strekking werden op het matje geroepen omdat we voor de aflevering van geneesmiddelen plastic zakjes gebruikten met een bedrijfslogo. Of ik mijn beroep goed uitoefende of niet was niet relevant. Ik stelde hen voor om uit naam van al de apothekers te spreken omdat we toch allemaal voor hetzelfde bedrijf werkten. Mijn voorstel werd onthaald met een straf: ‘censuur’. Ik voelde me gekrenkt in mijn eer.

Door de orde hebben we elkaar jaren later leren kennen. In onze gezamenlijke strijd tegen dit rechts bastion, valt me op hoe gedreven, perfectionistisch en intelligent je bent.
Mijn respect en waardering heb je. En ik ben benieuwd of de heren Schamp, De Meyer en Thevissen dit ook nog zullen hebben, wanneer je samen met mij de orde afschaft.

Advertentie
%d bloggers liken dit: