Ceterum censeo euronem decies habentibus vectigal imponendum esse

kris begrotingsdebat mei tribune‘Voorts zijn wij van mening dat de miljonairstaks moet ingevoerd worden’. Met deze leuze ga ik voortaan mijn maandelijkse tussenkomsten tegen de neoliberale besparingsdrift van het nieuwe provinciebestuur besluiten. Vandaag deed ik dat voor een keer ook in het Latijn. De actueel grootste fractie in de provincieraad kijkt immers op naar een voorzitter die kwistig spreuken rondstrooit in de taal van de oude Romeinen. En een mens zou alles doen om die achterban te doen nadenken over zijn neoconservatieve politiek. Aldus hield ik volgende toespraak in de provincieraad van A. De laatste in het huidige provinciehuis van Antwerpen dat in de komende maanden tegen de vlakte gaat.

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega’s,

Waarom kom ik hier naar voor op de tribune, naar aanleiding van de verklaring van onze onthouding op een op het eerste gezicht niet zo gewichtig agendapunt? Omdat ik er een belangrijker boodschap wil aan verbinden. En die is volgens mij in deze laatste raad voor de vakantie dringend aan de orde.

Van stralende A naar A-sociaal

De PVDA+ onthoudt zich op dit punt niet omdat ze tegen het toestaan zou zijn van een krediet aan de stad Mechelen maar wel om nog eens te protesteren tegen de 3-5-8-procentbesparingsoperatie van het provinciebestuur van N-VA, CD&V en sp.a (min 3% dit jaar, min 5 procent volgend jaar en min 8% in 2015). Daardoor wordt dit krediet dit jaar al met 25.000 euro verminderd. In de voorliggende beslissing wordt immers alsvolgt naar de besparingsoperatie verwezen: “Op ‘artikel 762/640 van het budget 2013, Subsidie aan stad Mechelen volgens convenant, stond aanvankelijk 1.080.000 euro. Na de besparingen die door de provincieraad op 23 mei 2013 werden goedgekeurd, blijft hier nog 1.055.000 euro beschikbaar.”

Op de commissie cultuur werd verduidelijkt dat de stad Mechelen zelf maar moet zien hoe ze die vermindering van de provinciale subsidie met 25.000 euro verteert. Bijkomend antwoordde de hoofdgedeputeerde, Luk Lemmens (N-VA), mij dat die 25.000 euro minder ‘slechts peanuts zijn in vergelijking met wat de stad Mechelen zelf bespaart op cultuur’. Een schrale troost maar vooral het zoveelste teken dat in bijna de hele provincie Antwerpen de stralende A steeds meer staat voor A-sociaal. Dat geldt voor ons provinciebestuur, voor de stad Mechelen en vooral voor de stad en het OCMW van Antwerpen en haar sociale Huisvestingsmaatschappij Woonhaven. Bij Woonhaven vielen gisteren nog 21 naakte ontslagen. Ons gezin huurt zelf al 34 jaar bij Woonhaven. Wij hebben, ook al onder de vorige besturen, ervaren hoe de dienstverlening nog slechts een schim is van wat het dertig jaar geleden was. Om die, zoals Liesbeth Homans, schepen van N-VA, nog verder af te breken moet je echt geen medevoelen hebben met de mensen in deze wijken.

Nicole Naert en ik hebben er ons eerste half jaar als provincieraadsleden op zitten. Gemakkelijk hebben de 'veranderaars', in feite neoliberalen, het met ons niet gehad.

Nicole Naert en ik hebben er ons eerste half jaar als provincieraadsleden op zitten. Gemakkelijk hebben de ‘veranderaars’, in feite neoliberalen, het met ons niet gehad.

Besparingsvirus overschrijdt epidemische drempel

Daarom wil ik u, collega’s, maar vooral de publieke opinie, nu als dokter-politicus alarmeren: de verspreiding van het besparingsvirus heeft de epidemische drempel overschreden. Het neoliberale besparingsvirus van de Dalrymple- en Merkelaanhangers begint nu al ravages aan te richten, niet in het minst in de lokale besturen met inbegrip van ons provinciebestuur. Ik hoor hoe heel wat provincieraadsleden in alle meerderheidspartijen, die professioneel verdienstelijk werk verrichten in de sociale sector, hier samen met ons bezorgd over zijn. Ik hoop dat ook zij het de hoogste tijd gaan vinden om dit neoliberale besparingsvirus te bestrijden. Onze fractie is, in dit verband, alvast blij over de betoging die de socialistische overheidsvakbond vorige maandag hield tegen de afbraak van de lokale overheidsdiensten en waaraan 5000 militanten deelnamen.

Crisisvergaderingen in volle vakantie

Waarom is mijn alarmkreet over de asociale besparingsepidemie ook in onze provincieraad van juni aan de orde? Wel omdat het bestuur zelf het probleem, op diverse niveaus, nog tijdens de vakantie op de agenda plaatst. Meer en meer kunnen we spreken van een zich veralgemenende crisissfeer in ons bestuur.
Slechts drie voorbeelden uit onze gezamenlijke ervaringen van de voorbije vijf weken.

Op Campus Vesta in Ranst (opleiding van politie, brandweer en hulpdiensten) wordt een extra Raad van Bestuur ingelast, op 4 juli bij het begin van de vakantie. Doel: het oplopende deficit, vooral van de politieschool, proberen bezweren evenals andere problemen zoals de weigering van de federale politie om nog langer twee politieopleiders te detacheren. Overal is het liedje hetzelfde: ‘We hebben daar geen geld meer voor’. Geen geld meer bij de federale regering, bij de Vlaamse, bij het provinciebestuur, ook niet meer bij de federale politie, laat staan bij de steden en gemeenten.

Voorbeeld 2. De Plantijn Hogeschool. Ook daar werden gisteren twee reservedata vastgelegd voor extra Raden van Bestuur, in volle vakantie, op 3 juli en 28 augustus. Met als doel – ik citeer – ‘de eventuele bijkomende opzegging van tijdelijke en de beëindiging van contractuele tewerkstellingen’

Laatste voorbeeld. Op de Raad van Bestuur van het al zo erg geplaagde Autonoom Provinciaal Bedrijf (APB)Sport uitte niemand minder dan eregedeputeerde Corry Masson (Open VLD, nu in de oppositie) zijn ongenoegen over de besparingen en de manier waarop ze doorgedrukt worden. ‘Vroeger was het hier aangenaam werken, nu niet meer’, aldus Corry Masson die zich bij de stemmingen ook twee maal onthield.

5700 dollarmiljonairs meer. Geen geld?

Geachte collega’s, ik hoop dat dit deprimerende sfeertje en vooral de sociale en culturele ravages die zich afspelen of er aan komen, ook u doen beseffen dat er radicale sociale alternatieven nodig zijn.
Temeer daar we elke week keiharde cijfers voorgeschoteld krijgen die tonen dat het liedje ‘Er is hier geen geld meer voor’ door en door vals is.
Vorige week konden u en ik op de voorpagina van de kranten lezen: In 2012 zijn er nog eens 5700 dollarmiljonairs in België bij gekomen. De meer dan 80.000 euromiljonairsgezinnen in ons land zagen hun fortuin vorig jaar met gemiddeld 8% stijgen. En toch vinden alle toppolitici van ons land nog altijd dat het normaal is dat die gezinnen in België geen cent vermogensbelasting betalen. Nochtans zou zo’n vermogensbelasting van 1% op het fortuin boven de 1 miljoen euro de schatkist jaarlijks 6 miljard euro kunnen opleveren. Die berekening kan u vandaag de dag ook lezen op affiches aan de kantoren van de vakbond ACV. Die vakbond heeft namelijk de eis voor een vermogensbelasting onder die vorm nu ook officieel in haar eisenprogramma opgenomen.

Laatste toespraak in de statige provincieraadszaal van Antwerpen. 'Het Versailles van Andries Kinsbergen' (gewezen liberale gouverneur) wordt binnenkort gesloopt.

Laatste toespraak in de statige provincieraadszaal van Antwerpen. ‘Het Versailles van Andries Kinsbergen’ (gewezen liberale gouverneur) wordt binnenkort gesloopt.

Van Carthago naar Antwerpen en België

Tot slot. In deze raad heeft de grootste fractie een nationale voorzitter die graag imponeert met zijn kennis van het oude Romeinse rijk en van het Latijn. Wel, voortaan ga ik mij inspireren op de Romeinse senator CATO die zijn toespraken altijd besloot met dezelfde zin: ‘CETERUM CENSEO CARTHAGINEM DELENDAM ESSE (Voorts ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden)’.
Ik ga vanaf nu elke belangrijke tussenkomst tegen de besparingsepidemie afsluiten met een gelijkaardige stijlfiguur. Uiteraard niet met een imperialistische boodschap zoals Cato maar met een voor sociale rechtvaardigheid en vooruitgang.
En in de hoop wat meer indruk te maken op de basis van Vlaanderens actueel grootste partij, zal ik mijn leuze eenmalig eerst ook eens in het Latijn debiteren.
Ik besluit dus.
Ceterum censeo decies centena milia euronum habentibus vectigal imponendum esse.
Of, in gewoon volks Nederlands:
Voorts zijn wij van mening dat de miljonairstaks dringend moet ingevoerd worden.

Met dank aan de leraar klassieke filologie, Facebookvriend, voor de Latijnse vertaling van mijn slotzin.

Advertentie

2 reacties »

 1. Anoniem said

  het klinkt een beetje raar in het Latijn die vertaling van miljonairs: decies centena milia euronum habentibus wauw een prachtige omschrijving !

 2. krismerckx said

  Een Facebook-vriend, klassieke filoloog, leverde mij deze prachtige vertaling. Bovendien bezorgde hij me gratis een rugzakje taalkundige munitie voor al wie ze, al dan niet politiek geïnspireerd 🙂 , zou betwisten. Vermits het jou interesseert – en misschien ook anderen want het artikel wordt vrij veel bekeken – geef ik zijn verdediging:

  ‘Voorts ben ik van mening dat de miljonairstaks moet ingevoerd worden’
  = Voorts ben ik van mening dat aan de bezitters van een miljoen euro een belasting moet worden opgelegd

  Ceterum censeo euronem decies habentibus vectigal imponendum esse.

  *Overigens : ceterum
  * ben ik van mening dat : censeo
  * aan hen die tienmaal honderdduizend euro’s = naar analogie met 1 miljoen sestertiën
  1 miljoen = decie[n]s centena milia sestertium (waarbij sestertium steeds in het enkelvoud staat)
  = tienmaal honderdduizend
  meestal wordt ‘centena milia’ weggelaten, en staat er dus gewoonweg ‘tienmaal’, decies of deciens

  * euro : classici discuteren (uiteraard) over de verbuiging van euro
  ofwel onverbuigbaar, ofwel euro, euronis (zoals dux, ducis) ofwel euronus, -um (zoals avus)
  meest voorkomend is euro, euronis
  in mijn vertaling wordt dat dus euronem (acc. enk – enk. zoals sestertium)

  * bezitten : habentibus (= participium datief – lett. : aan de bezittenden, de bezitters)
  * een belasting/taks vectigal (onzijdig substantief – acc. = nom.)
  * moet worden opgelegd : imponendum esse (gerundivum van imponere + esse)

  Varianten:
  – Als je toch kiest voor de volledige cijfers (decies centena milia) dan moet ‘euronem’ achteraan komen, en in de genitief meervoud.
  ‘Ceterum censeo decies centena milia euronum habentibus…’
  – Als je wil zeggen ‘… moet dringend ingevoerd worden’ dan dient het te worden: ‘ … vectigal magnopere imponendum esse’

  Oefenstof voor wie herexamen Latijn heeft? Of voor gevorderden?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: