Vakantieopvang kinderen provinciepersoneel in De Schranshoeve afgeschaft

Schranshoeve sprookjeshuisVele jaren kon het personeel van het provinciebestuur van Antwerpen tijdens de vakanties rekenen op degelijke en goedkope kinderopvang in een mooie omgeving, het Provinciaal Educatief Centrum de Schranshoeve gelegen in het Rivierenhof in Deurne. Toen collega provincieraadslid Nicole Naert berichten opving over de mogelijke afschaffing van deze vakantieopvang, diende ze hierover een mondelinge vraag in bij gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA). Op 24 oktober kon de vraag van Nicole beantwoord worden in de provincieraad. Zowel haar vraag als het ontgoochelende antwoord van Bruno Peeters vind je hier.

“Mijnheer de gedeputeerde Bruno Peeters,

Ik stel mijn vraag aan u als verantwoordelijke voor het personeelsbeleid.
Nog maar een paar maanden geleden vermeldde ik in mijn tussenkomst over de besparingen op het personeel dat de Provincie haar goeie naam als werkgever wel eens kon verliezen. En de eerste tekenen zijn er al.
Blijkbaar is er wat ongerustheid ontstaan onder het personeel in verband met een mogelijke sluiting van de kinderopvang voor kinderen van het personeel in de Schranshoeve vanaf 2014. Dit zou een al dan niet bijkomende besparingsmaatregel kunnen zijn .
De Schranshoeve voorziet in een kleinschalige opvang van kinderen van het personeel tijdens de vakantieperiodes tegen een dagprijs van 5 euro. Deze opvang wordt ten zeerste gewaardeerd door het personeel. Zeker omdat er een schrijnend tekort is aan kinderopvangmogelijkheden .De ongerustheid is zeer begrijpelijk. Er wordt nu al verteld dat het al beslist zou zijn.
Mag ik u vragen of deze ongerustheid terecht is en/of de deputatie al een beslissing heeft genomen.
Graag een stand van zaken.”

Naast een sprookjeshuis (zie miniatuurfoto naast de inleiding) is er op De Schranshoeve ook een kinderboerderij.

Naast een sprookjeshuis (zie miniatuurfoto naast de inleiding) is er op De Schranshoeve ook een kinderboerderij.

Al beslist en meegedeeld

Alsof het gewoonste zaak ter wereld is dat dit soort beslissingen zonder voorafgaande discussie en stemming in de provincieraad worden genomen, antwoordde gedeputeerde Bruno Peeters: “Ja, de afschaffing van deze vakantieopvang is een van onze besparingsmaatregelen. De 27 personeelsleden die er gebruik van maken zijn al per mail verwittigd.” Bart De Wever mag dan al verkondigen dat ‘al wie werkt en zijn best doet’ beter gaat worden van zijn plannen, blijkbaar horen het personeel van de provincie en hun kinderen daar voortaan niet meer bij. De vorige generatie jonge ouders-personeelsleden en hun kinderen, bewaarde vaak jaren na datum nog goede herinnering aan die mooie vakantietijd op de Schranshoeve. ‘De kracht van verandering’ maakt daar nu een einde aan.

Nicole Naert provincieraadslid PVDA+

Nicole Naert provincieraadslid PVDA+

Personeelsleden en syndicalisten die politieke steun en/of samenwerking wensen om zich te verdedigen tegen deze en andere nog op til zijnde asociale besparingen kunnen zich richten tot NNAERT@provant.be. Nicole volgt, als gewezen vakbondssecretaris, voor de PVDA+ de provincieraadscommissie Personeel.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: