Nicole Naert: “Geen naakte ontslagen bij provincie? Een leugen!”

Nicole personeel budget 2104Of het nu bij de provincie Antwerpen is (min 50 jobs) of bij de stad Antwerpen (min 1400 jobs!), telkens haasten de nieuwe N-VA-gezagvoerders en hun coalitiepartners zich om er aan toe te voegen dat er ‘geen naakte ontslagen’ vallen. Ook zij vallen van hun eerste leugen niet dood. Anders was dat al gebeurd, onder meer bij de zes naakte ontslagen in het Gouverneur Kinsbergencentrum (het GKC, een provinciaal centrum voor kinderen en jongeren met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen). Vier andere naakte ontslagen zitten daar in de pijplijn. In totaal dus al tien, waarbij 5 artsen in loondienst – ja zij ‘proletariseren’ ook., risico op afdanking incluis.
In onderstaande tussenkomst, medio december, over de begroting 2014 en de Meerjarenplanning (MJP) 2014-2015 klaagde collega Nicole Naert deze afdankingen aan, maar ook de ernstige globale afbraak van de werkgelegenheid via ‘natuurlijke’ afvloeiing.

Mevrouw de gouverneur,
Geachte collega’s,

Uit de begroting voor de dienst personeel kunnen we opmaken dat de deputatie dezelfde weg blijft bewandelen wat betreft personeelsbeleid.
Opnieuw worden 47 personeelsleden niet vervangen .Het gaat hier over niet-vervanging van ‘gekende’ pensioneringen en contracten van ‘bepaalde duur’ die niet verlengd worden. Daarnaast zullen er tegen eind volgend jaar 9 arbeidsplaatsen verdwenen zijn bij APB Sport. In het totaal zou het de hele operatie neerkomen op een jobverlies van zo’n 50-tal VTE’s (voltijdse eenheden).
En dan moeten we het ook nog hebben over het personeel bij het Gouverneur Kinsbergencentrum, het GKC waarvan de toekomst zeer onzeker is. Twee weken geleden voerde het personeel nog een actie aan het PaS (het voorlopige Provinciehuis aan de Singel). Collega Merckx zal het daar straks meer over hebben.

Als vakbondssecretaris had 'Nicoleke' op de congressen soms een opstapje nodig. Niet zo om, vanop het spreekgestoelte in de provincieraad, de personeelsafbouw te veroordelen.

Als vakbondssecretaris had ‘Nicoleke’ op de congressen soms een opstapje nodig. Niet zo om vanop het spreekgestoelte in de provincieraad de personeelsafbouw te veroordelen.

Al zes en wellicht tien naakte ontslagen bij GKC

Wat stoort ons in gans die zogenaamde afslankingsoefening ? Ten eerste willen we iets zeggen over de bewering dat het bestuur “geen naakte ontslagen“ doorvoert. Welnu, er zit wél een deel naakte ontslagen in het pakket. Dit is hier vorige week al aan bod gekomen tijdens de bespreking van APB Sport. – ik ga daar dus niet verder op in. Maar ook bij GKC werd in augustus en oktober al beslist om 5 contracten op te zeggen, wat de bewering van de deputatie weerlegt dat er geen naakte ontslagen vallen en men alleen beroep doet op natuurlijke afvloeiingen. Morgen is het Raad van Bestuur van GKC en daar zal men opnieuw naakte ontslagen en afvloeiingen voorstellen. Cijfers zijn ons nog niet medegedeeld er circuleren geruchten dat het om nog eens een zelfde aantal zou gaan. Collega Kris Merckx zal dit nader toelichten in zijn specifieke tussenkomst over het GKC. (Inmiddels besliste Raad v Bestuur van het GKC op 18 december alvast tot een bijkomend ontslag van een psychologe en werd het licht op groen gezet voor de bijkomende mogelijke schrapping van 4 VTE’s door middel van ontslag of gedwongen arbeidsduurvermindering met loonverlies, km)

Laaggeschoolden eerste slachtoffers

Geen naakte ontslagen voor de andere betrokkenen, OK Maar het gaat hier wel over het wegvallen van nog eens 50 arbeidsplaatsen. Wat daarbij opvalt is dat de niet-vervangingen vooral bij de kortgeschoolden vallen. Bij het Departement Ontwikkeling en Educatie vallen 16 jobs weg, bij het Departement Vrije Tijd 12. Het gaat vooral over mensen van de poets – en groendiensten. Laaggeschoolde jongeren zullen dus werkloos blijven. Nochtans kan je geen krant opendoen , geen radio of TV opzetten of ergens heeft men het wel over scheppen van banen voor jongeren , voor laaggeschoolden. Terwijl de Overheid juist het voorbeeld zou moeten geven., doet onze Provincie net het omgekeerde. Wel , dit stoort ons.
Ook mensen , wier contract niet is verlengd zijn zeer ontgoocheld. Het werd ons persoonlijk door een betrokkene gemeld: “ Ik had wél graag nog een jaartje langer gewerkt”

In december 2012 kregen we het bestuursakkoord met als titel 'De provincie werkt voor u'. Voor 'meer werk voor u' zorgt het N-VA-CD&V- en sp.a-bestuur alvast niet, wel integendeel.

In december 2012 kregen we het bestuursakkoord met als titel ‘De provincie werkt voor u’. Voor meer werk voor u zorgt men alvast niet, wel integendeel.

Slechtere dienstverlening

Ons tweede hoofdbezwaar slaat op de verminderde dienstverlening.
De directeurs zijn helemaal niet tevreden en zelfs ongerust over hoe het nu verder moet. Het werk zal moeten gedaan worden met minder mensen. En dat heeft zijn grenzen. Alles moet er toch proper en netjes bijliggen, het gras moet afgereden worden , en de overgebleven collega’s hebben ook maar twee handen.
De ervaring leert ons wat de volgende stap is : Uitbesteding van het werk. En dat is geen goede oplossing . Het resulteert in samenwerking met private firma’s die goedkoop werken . Deze werken veelal met onderbetaald personeel en meer en meer met personeel , dat ze nog kunnen verlonen op basis van een wetgeving van hun land van herkomst. Het volstaat de zetel van de firma in Nederland te nemen om dergelijke praktijken te kunnen toepassen. Een paar dagen geleden is daar nu wel een richtlijn rond gekomen om dat moeilijker te maken. Maar iedereen weet dat controle hier een belangrijke rol speelt. En ja, ook bij de controlediensten is er personeelsgebrek.
Samen met de vakbonden zal de PVDA zich steeds verzetten tegen dergelijke praktijken en meer bepaald indien zou blijken dat de Provincie met dergelijke firma’s zou samenwerken , zullen wij het niet nalaten dit aan te klagen en aan de grote klok te hangen. We hopen dat de Provincie niet in het straatje van Justitie zal terecht komen , die de arbeidsinspectie moest afsturen op de bouwwerven van haar eigen gevangenissen.
Daarom, nogmaals, onze boodschap aan de deputatie: stop er mee de weg van besparingen op personeel te bewandelen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: