Gratis tickets Tomorrowland: de bewijsstukken

VTM-reportage

VTM-reportage

In de politieke top van het provinciebestuur (N-VA, CD&V en sp.a) heerst er nogal irritatie over de relatieve ruchtbaarheid die deze zaak gekregen heeft. Maar hun ergernis hebben ze wel aan zichzelf te danken. Aanleiding is het oppikken, door een journalist van VTM en enkele betrokkenen, van de zaak van de 48.000 euro gratis tickets voor Tomorrowland 2014, die de deputatie zo maar mag uitdelen. Nu een deel van de publieke opinie verontwaardigd reageert, blijft de deputatie leugens en mist spuiten. Op vraag van vooral FB-vrienden geef ik hier 2 fotografische documenten om de gegrondheid te bewijzen van wat ik over dit onderwerp uitbracht.

De heisa rond de door de PVDA+ sinds december 2013 aangeklaagde foute ticketsdeal met Tomorrowland is pas begonnen toen VTM daarover op 15 mei een kort item in het journaal gaf. De zender had daarover die dag een reportage gemaakt. Wegens het overlijden van Jean-Luc Dehaene werd die niet uitgezonden maar ze staat wel hier on-line. Alle begrip voor niet-uitzending wegens het overlijden Dehaene en ook voor het feit dat men daardoor mijn naam niet meer vermeldt bij de quote die VTM van mij kwam afnemen. Waarom dat interviewtje met mij? Blijkbaar omdat de advocate van klagende buurtbewoners, met wiens proces wij nooit iets te maken hebben gehad, de zaak op het spoor gekomen was door een artikel over mijn interpellatie van einde maart die al sinds 24 april hier op mijn blog te lezen was. Ze droeg als titel ‘Over de wenselijkheid van het bedingen van, en over eventuele regels voor het toewijzen van, gratis tickets voor Tomorrowland en gelijkaardige grote en dure manifestaties o.a. in het Sportpaleis’. In die interpellatie verantwoordde ik waarom de PVDA+-raadsleden die gratis tickets weigerden. Het huidige debat over deze zaak had vermeden kunnen worden indien het bestuur was ingegaan op de voorstellen in mijn interpellatie van 23 januari. Je kan de essentie hier lezen in het beknopt verslag op blz.24. Ik kaartte de zaak opnieuw aan in een mondelinge vraag op 30 april (ibidem, alhier blz. 4). En opnieuw was het botte antwoord: ‘Neen, we wensen geen principes, geen reglement en geen controle’.

De korte reportage van VTM geeft goed en bondig weer waarover het gaat. Ze sluit af met de boodschap ‘De deputatie wenst collegiaal niet op de aantijgingen (sic) te antwoorden’. Op ATV verdedigde gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA), verantwoordelijk voor de provinciale domeinen zoals De Schorre in Boom, zich wel een beetje met het argument dat de toekenning van de milieuvergunning voor 20 jaar aan Tomorrowland op 15 mei hoofdzakelijk een zaak van ambtenaren is en niet van de provincieraadsleden aan wie hij gratis tickets had aangeboden. Elders verklaarde hij, net zoals in de provincieraad, dat die tickets geen onderdeel uitmaakten van de huurprijs (of globale vergoeding) die Tomorrowland aan het provinciebestuur betaalt.
Verschillende mensen vroegen mij, zowel via mijn blog als Facebook, om bewijsstukken in verband met deze zaak en de argumenten van de gedeputeerde.

Is dat waar van die gratis tickets?

Als antwoord op de vraag of er inderdaad gratis tickets aangeboden zijn volstaat de foto van onderstaande mail.

De mail met het aanbod van 2 gratis tickets voor Tomorrowland 2014 vanwege gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA)

De mail met het aanbod van 2 gratis tickets voor Tomorrowland 2014 vanwege gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA)

En wat met de opmerking van Bruno Peeters dat de provincieraadsleden niets te maken hebben met de toekenning van de milieuvergunning? Zo verdoezelt hij wel dat de toekenning van een milieuvergunning exclusief de bevoegdheid is van… de zes hoogste provincieraadsleden, de gedeputeerden. Helaas hebben de andere provincieraadsleden daar – zeer ondemocratisch – niets over te piepen. En het zijn ook diezelfde gedeputeerden die de provincieraadsleden van hun meerderheid al die voor TML-ID&T gunstige deals zoals de 2 miljoen subsidie voor de kunstbrug en de bijzonder lage huurprijs, de gratis tickets enz. hebben doen stemmen. En het is ook gedeputeerde Bruno Peeters die, samen met zijn collega’s, autonoom beslist over de verdeling van die 48.000 euro gratis tickets. Dit jaar betrekt de gedeputeerde de provincieraadsleden in de deals met TML door hen allen een ticket aan te bieden voor henzelf en hun partner. Als die 72 provincieraadsleden dat allen aanvaarden – wat voor ons alvast niet klopt – dan kom je aan 72 x 2 x 87 € = 12.528 euro toegewezen tickets. Dan rest er nog 36.000 euro naar believen uit te delen door de gedeputeerde(n). Zo blijft de poort wijd open staan voor subtiele omkoping, vriendjespolitiek en zelfbediening. Allesbehalve transparant beleid, laat staan ‘kracht van verandering’ op het vlak van politieke zeden.

48.000 euro tickets als ‘huurprijs/vergoeding’

De volgende foto bewijst dat de 48.000 euro tickets, die de gedeputeerde zonder enige verantwoording of controle, mag uitdelen, wel degelijk deel uitmaken van de vergoedingen die volgens de gebruiksovereenkomst aan de provincie verschuldigd zijn. Dat ze oorspronkelijk opgevat werden als deel van de huurprijs heb ik niet uit mijn duim gezogen. Het stond zo in de officiële documenten waarvan ik – een beetje stuntelig, ik kan nog niet zo goed overweg met Paint – de voornaamste fragementen in deze foto heb bijeengezet. Meer uitleg onder de foto.

Deze uittreksels uit een deputatiebesluit en de gebruiksovereenkomst met ID&T, de firma achter Tomorrowland, worden hieronder geduid.

Deze uittreksels uit een deputatiebesluit en de gebruiksovereenkomst met ID&T, de firma achter Tomorrowland, worden hieronder geduid.

Verklaring bij deze foto.

Fragment 1 (boven). Documenten bij het deputatiebesluit van 17/10/2013. De tickets voor 2014 (toen 32.000 + 10.000 euro) worden meegerekend om aan een ‘totale huurprijs’ te komen van 267.000 euro voor een dubbelfestival.

Fragment 2 uit hetzelfde deputatiebesluit (midden): De ‘verhoging’ van de huurprijs met 110.000 euro wordt meteen ongedaan gemaakt onder de vorm van jaarlijkse terugbetaling van 1/10de van de helft van de 2 miljoen subsidie voor de kunstbrug van Arne Quinze voor Tomorrowland. Hoe zeker die terugbetaling door ID&T is? Zie op mijn blog artikel over insolvabiliteit van dit bedrijf nadat het deskundig is leeggeplukt.

Fragment 3 (onder): de artikels 6.2 en 6.3 van door de meerderheid van de provincieraad gestemde gebruiksovereenkomst. Het kon allicht juridisch niet om de tickets als deel van de huurprijs te bestempelen. Bovendien kon iedereen in de tabel boven zien dat Tomorrowland (TML), dat gigantisch gegroeid is, tot in 2028 nog altijd evenveel huurprijs per jaar betaalt als in… 2011! Daarom heeft men die tickets voor een dubbelfestival verhoogd van 32.000 tot 48.000 euro en in een apart artikel 6.3 van de gebruiksovereenkomst geplaatst. Van die tickets worden de inwoners van de provincie niet beter, maar voor die 2 miljoen voor die brug en de belachelijke huurprijs van TML betalen zij wel.

Tot slot, voor alle duidelijkheid: we gunnen de bezoekers van Tomorrowland hun vermaak, in deze stressy tijden, als de organisatoren tenminste de overlast voor alle buren maximaal en tot een aanvaardbaar peil beperken. En ik denk dat ik er goed aan deed de provincieraadsleden eraan te herinneren dat ook een poetsvrouw wel eens met haar man naar Tomorrowland zou willen gaan. Maar dat die voor die 174 euro (enkel de tickets, nog niets gedronken of gegeten) aan dienstenchequetarief wel 17 uren voor moet werken. En dat terwijl de al super goed betaalde gedeputeerden en hun meestal rijke vrienden die tickets dus gratis krijgen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: