Min 120 jobs sinds 2012 bij provincie Antwerpen: ‘Dat is zoals de sluiting van een middelgrote fabriek’

Nicole Naert, provincieraadslid PVDA+

Nicole Naert, provincieraadslid PVDA+

De drie eerste en meest slopende dagen van vierdaagse bespreking van de begroting 2015 en het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het Antwerpse provinciebestuur zijn achter de rug. Collega PVDA-provincieraadslid Nicole Naert hield een scherp requisitoir tegen het voornaamste gevolg van de 11 miljoen euro extra besparingen die Liesbeth Homans, alias ‘Liesbeth Hakbijl’ aan de provincie oplegt: het verlies van nog eens minstens 50 fulltime jobs. Samen met het verlies van de voorbije twee jaren komt de provincie zo aan de liquidatie van minstens 120 jobs. Dat is te vergelijken met de gevolgen van de sluiting van een middelgrote onderneming. En dat door toedoen van een Vlaamse regering die beweert te gaan ‘voor jobs, jobs en nog eens jobs’…

Ziehier de interpellatie van Nicole. Als gewezen ACOD-secretaris bij het Ministerie van Financiën, toonde ze haar kennis van de problematiek van personeel in overheidsdienst. En bracht ze, vooral naar het einde toe, steeds meer syndicaal vuur in haar toespraak.

Voorzitter,
Collega’s,

Om alle misverstanden en onnodig kwaad bloed te vermijden , zal ik starten met de mededeling dat wij de bevoegde gedeputeerde (Bruno Peeters, N-VA, nvdr) waarderen voor zijn bezorgdheid om het personeel. Helaas alleen voor het personeel dat… nog overblijft of zal overblijven na het zware verlies van meer dan 100 voltijdse jobs bij de provincie tijdens de eerste twee à drie jaren van deze legislatuur.  Die jobs werden geliquideerd door het niet vervangen van gepensioneerden en vertrekkers. We willen best geloven dat hij het zelf anders had gewild en wij zullen voor dat jobverlies onze pijlen dan ook op de eerste plaats richten naar zijn partijgenoten Bourgeois en Homans en hun partners, die hem daartoe dwongen. Maar als uitvoerder van dat beleid moeten we in 2de orde ook hem en zijn collega’s gedeputeerden daarover aanspreken en kritiseren.

Al drie besparingrondes met jobverlies

Sinds het aantreden van de nieuwe bestuurscoalitie van N-VA-CD&V en sp.a eind 2012 kregen we al drie besparingsrondes te slikken, telkens met definitief verlies van werkplaatsen. – Eerst was er de extra min 3-5-8%-besparing gespreid van 2013 tot 2015. – In september 2013 snoeide de Vlaamse regering onverwacht in het Provinciefonds (min 7 miljoen voor Antwerpen). – In juli 2014 schafte het Vlaamse regeerakkoord al even onverwacht het provinciefonds volledig af (nog eens min 11 miljoen). Het gevolg van dit laatste is dat er nu opnieuw supplementair 2.5 miljoen euro moet bespaard worden op personeel .Dat is een nieuwe zware ingreep op het personeelsbestand. De situatie is ernstiger dan men laat uitschijnen. Mijn tussenkomst heeft de bedoeling dit duidelijk te maken. 15% besparingen op personeelskosten heeft gevolgen.

Om te tonen waar geld kan gehaald worden voor jobs bij de overheid, liet ook Nicole de cover van het Cactusplan projecteren. (Toevallig boven de hoofden van de N-VA-fractie en de gedeputeerden :-)

Om te tonen waar geld kan gehaald worden voor jobs bij de overheid, liet ook Nicole de cover van het Cactusplan projecteren. (Toevallig boven de hoofden van de N-VA-fractie en de gedeputeerden 🙂

‘BBC-begrotingsopmaak’ hult alles in nevelen

Eerst willen we zeggen dat we ondanks onze vele vragen in de commissies geen duidelijke tabellen hebben gekregen  waaruit we per dienst konden uitmaken wat het personeelsbestand was op 1 januari 2013 en hoe deze er zal uitzien op 31 december 2015.Het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om juiste cijfers te krijgen over de verschillende diensten heen De besparing op het personeelskader gebeurt ook door niet invulling van vacatures ( geplande personeelsuitbreiding).Dit alles brengt met zich mee dat het moeilijk is budgetcijfers te vergelijken. En we vermoeden dat het ook wel een stuk ligt aan het ondoorzichtige BBC-systeem (Beleids- en Beheerscyclus) waarmee Geert Bourgeois en Europa de lokale besturen sinds 2014 hebben opgezadeld voor het opmaken van de begrotingsdocumenten. Daarom baseren we ons op de cijfers ons gegeven door gedeputeerde Caluwé  : in de voorbije twee jaar werden 45 VTE’s (VTE= Voltijdse Eenheid) geschrapt en nu opnieuw 50 VTE’s of te samen 95 VTE’s. In de praktijk betekent dat, in ‘hoofden’ gerekend, toch zeker minstens 105 à 110   personeelsleden. Met zo veel meer hadden we hier kunnen werken aan de Provincie om een goede openbare dienstverlening te verzekeren.

Ook overheid moet zorgen voor werk

En voor alle duidelijkheid  JA , wij vinden dat de Overheid voor tewerkstelling moet zorgen , zeker in tijden van crisis, wanneer de private sector duidelijk faalt. De belastingbetaler betaalt dat ja, maar dat  argument gaat werkelijk niet op. Want de belastingbetaler betaalt ook een werkloze en bij een reguliere tewerkstelling is er nog een  return naar fiscus en sociale zekerheid toe.

En ja , de openbare dienstverlening van de Provinciale diensten lijdt nu al onder de besparingsmaatregelen. Ik geef maar een paar voorbeelden uit de commissies :Op onze vraag naar eventuele verhoging van werkdruk bleek uit de antwoorden dat vele leidinggevenden zien dat hun medewerkers op hun tandvlees zitten. De niet- vervangen personeelsleden zaten toch immers ook niet met hun vingers te draaien.

Hopen op koude lente en minder gras maaien

Gehoord op de commissie Waterbeleid: “ Laat ons hopen dat we een koude lente hebben opdat we dan minder slibruimingen moeten doen. Anders zullen we prioriteiten moeten stellen. Ik wil zeker geen werknemers verliezen door teveel stress .Landbouwgebieden zijn niet prioritair bij overstroming.” “Je zal dan maar bij de getroffen landbouwers horen”, reageerde collega Schoofs (Open VLD) cynisch. In de commissie Groendomeinen en Recreatie  “ Ja, we zullen we het gras minder vaak afrijden en het onkruid minder wegbranden.” Bij Energie , Communicatie en ICT noteren we drie geschrapte vacatures . Dat is niet min, dat moet gevolgen hebben voor de werkdruk op het personeel. De leidinggevende ambtenaar is er zich terdege van bewust.

Ik hoorde de Directeur van APB Havencentrum om meer personeel vragen. Het hoofd van APB Sport wees gedeputeerde Peeters, die de impact van het jobverlies had proberen minimaliseren erop, dat in zijn departement het verlies van 3 VTE’s vorig jaar en nu opnieuw 8 VTE’s ‘substantieel’ was. En ik wil eindigen met de plastische uitspraak van gedeputeerde Caluwé over de besparingen op de dotaties  voor de proefbedrijven Hooibeekhoeve en Pluimveebedrijf  “De koeien zijn gemolken, de kiekens gepluimd en dan zien we wel verder”.

‘Geen naakte ontslagen’: loze belofte

Collega’s , als we deze evolutie nu niet keren, waar zal dit eindigen ? We menen “in zeer vele “ naakte ontslagen”. De onzekerheid bij het personeel neemt zienderogen toe. Dit is nogmaals gebleken op het debat rond de toekomst van de provincies , georganiseerd vorige maandag door de Vlaamse Vereniging voor journalisten hier in Antwerpen.

De deputatie probeert “ naakte ontslagen “ te vermijden , maar hoe zwaarder de besparingen worden, hoe minder dat men daarin zal slagen. En dit alle goede bedoelingen ten spijt. :Want het Vlaamse Gewest neemt de taken niet over.

Dit hebben we al gemerkt bij het Gouverneur Kinsbergencentrum (dat hulp biedt aan kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen en andere gehandicapten): 10 naakte ontslagen in de voorbije 2 jaar, waarvan vijf bij de opgedoekte communicatiehulpmiddelendienst MODEM.

Ook bij APB Sport vielen enkele naakte ontslagen. Het zijn de voorbodes van hetgeen komt op veel grotere schaal.

Ook jobverlies bij vzw Natuurwerk en Securitas

De besparingen treffen ook externen. De min 180.000 euro voor de bewaking van de gebouwen van de centrale administratie door externen, dat zal al gauw 4 jobs of meer minder zijn bij Securitas. Nog zwaarder is de schrapping van 240.000 euro subsidies aan vzw Natuurwerk. Daarmee liquideert men zelfs zo al precaire jobs in de sociale economie. Het verbreken van de klaverbladfinanciering heeft daar zware gevolgen. Door de besparingsmaatregelen komen de routedokters en werknemers van Natuurwerk met mekaar in concurrentie. We zullen ze niet allemaal terug aan het werk krijgen. Ondertussen zijn de routedokters in hun opzeg gezet. Wie geen nieuw werk vindt , gaat dus naar de werkloosheid. Ik kan dit niet anders bestempelen als “ naakte ontslagen”.

Maar het kan nog verdere gevolgen hebben. Als Natuurwerk het zonder deze subsidies moet doen –zal ze haar prijzen moeten aanpassen. En de gemeenten hebben nu al geen geld. Ook daar zullen projecten sneuvelen .De kans zit er in dat ze op vrij korte termijn de boeken zullen moeten sluiten. En dat zou betekenen dat daar nog eens 100 mensen zonder werk vallen. Dit is het sneeuwbaleffect van schrappen van subsidies in de sociale economie.

Zo kan dat toch niet verder.

En reken niet op “ Vlaanderen” .Mijn collega van Groen heeft het daarstraks duidelijk aangetoond .Het Vlaams Gewest schrapt zelf zo’n 1750 jobs de komende jaren

Bij het starten van het nieuwe parlementair jaar in Vlaanderen protesteerden de vakbonden met een hakbijl.

Stop Liesbeth Hakbijl

Naarmate de toespraak vorderde ging het syndicale vuur crescendo.

Naarmate de toespraak vorderde ging het syndicale vuur crescendo.

Collega’s ,

Ik wil hier echt niet met de vinger naar de deputatie wijzen : wel naar de hakbijloperaties van Vlaanderen onder leiding van Geert Bourgeois en Liesbeth Homans.

Waar wij wel kritiek hebben op de deputatie is “ hoe reageert men daartegenover”. Voert men de opgelegde besparingen loyaal door , ook al probeert men ze zo pijnloos mogelijk te maken voor het betrokken personeel Dat is dinsdag duidelijk gebleken in de eerste discussies in dit begrotingsdebat. Wij zijn voor een andere houding. Een houding van verzet tegen de door Vlaanderen opgelegde besparingsmaatregelen. Dit is hetgeen we meer en meer horen bij het personeel. Zij willen niet dat hun Overheid aan stervensbegeleiding doet  en hen  een mooie begrafenis bezorgt , maar naar Vlaanderen trekt om daar hard op tafel te kloppen om opnieuw meer geld te eisen. Op Kris en mezelf kunnen jullie rekenen om mee te gaan. Tenzij jullie het met deze besparingspolitiek eens zijn,  zou ik zeggen : tijd om samen met ons het tij te keren.

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: