Provinciebestuur verkiest privébedrijf Easypost boven bpost

easypost-logoVorige donderdag stelde collega Nicole Naert in de provincieraad onderstaande mondelinge vraag over de toekenning door het provinciebestuur (N-VA, CD&V, sp.a) van een deel van de postophaling aan Easypost, een Duits privébedrijf. Om die overstap te verantwoorden verwees gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) naar andere lokale besturen die, ‘omwille van de goedkopere prijs’, al eerder hetzelfde deden. Voortrekker bij deze zoveelste privatiseringsswitch is volgens hem de stad Brugge geweest met… Renaat Landuyt van de sp.a als burgemeester.

Ziehier de tekst van de mondelinge vraag van PVDA-provincieraadslid Nicole Naert. Het antwoorde van gedeputeerde Caluwé kan u over een paar dagen lezen in het Beknopt verslag van de provincieraad.

Voorzitter,
Collega’s,
Mevrouw de gouverneur,

'Klein Nicoleke', als gewezen ACOD-vakbondssecretaris, weer al in de verdediging van de overheidsbedrijven.

‘Klein Nicoleke’, als gewezen ACOD-vakbondssecretaris, weer al groot in de verdediging van de overheidsbedrijven.

Er werd ons gemeld dat het Provinciebestuur voor haar postafhaling en -bedeling overgestapt is van bpost naar Easypost.
Het gaat hier om een uitbesteding naar de private sector. Op zich is het al onbegrijpelijk dat een openbare sector , die garant moet staan voor rechtszekerheid voor de burger, overstapt van een publiek bedrijf, weliswaar al gedeeltelijk geprivatiseerd , maar toch met beheersovereenkomsten naar een oncontroleerbaar privébedrijf.
Los daarvan willen we toch een aantal concrete vragen stellen rond Easypost.

‘Massaficatie’

We hebben de tarieven van Easypost en bpost bekeken en ja, Easypost is goedkoper-maar hoe komt dat? Bij bpost staat het contract Collect and Stamp garant voor rechtstreekse aflevering , na ophaling, aan een sorteercentrum waar de volledige verwerking voor hen gebeurt.
Bij Easypost, net als bij andere privébedrijven doet men aan “massificatie”. Dit betekent dat men post van verschillende klanten laat samenkomen en pás wanneer er voldoende volume is het aflevert aan een sorteercentrum. Door die ‘massaficatie’ krijgen ze korting en maken ze winst. Maar dit geeft een kwaliteitsprobleem : soms kan je post dagen blijven liggen. Dit kan zelfs niet gemeten worden door kwaliteitsmetingen zoals Belex. Bij bpost kan klant per klant de afgehaalde correspondentie gevolgd worden.

Hoewel de greep van privéaandeelhouders op bpost ook steeds groter wordt, zijn er daar toch nog kwaliteitsmetingen.

Hoewel de greep van privéaandeelhouders op bpost ook steeds groter wordt, zijn er daar toch nog kwaliteitsmetingen.

Vergeet ‘dag +1’-bezorging

Bij bpost is men door beheerscontract gebonden aan de dag plus 1 bestelling indien gewenst. Dit is niet het geval bij Easypost.
Postmannen en vrouwen van het sorteercentrum laten ons weten dat heel dikwijls de post afgeleverd door privébedrijven administratief niet in orde zijn en daardoor gans het pakket opzij wordt gezet , mede omdat de post van verschillende klanten dooreen wordt afgegeven. De bestelling dag plus 1 is dus helemaal niet gegarandeerd.
Bij sommige post (bv. aanmaningen) is datum van verzending heel belangrijk voor eventuele vervaldata en in gebrekestelling Heeft men daar rekening mee gehouden bij de beslissing om naar Easypost over te stappen? Vreest men daar op vrij korte termijn geen juridische procedures rond waardoor het voordeel van een kostenbesparing wel eens heel snel in zijn tegengestelde kan veranderen ? Of is de dag plus 1 bestelling contractueel gegarandeerd? We hebben vernomen dat uit streekproeven blijkt dat de dag plus 1 – bestelling blijkbaar lukt en ook dat aangetekende zendingen , net zoals vroeger , opgevolgd worden . Maar wat na de proefperiode.?

Risico sociale dumping

Wat is de totale kostprijs van het contract en waarom werd de provincieraad van de overstap niet geraadpleegd?
Is het mogelijk ons te laten weten hoe Easypost de 21% BTW aanrekent?
Easypost heeft geen verplichting om met interne medewerkers te werken? Is er nagegaan of er geen sprake is van sociale dumping, wat not done is om daar als openbare sector aan mee te werken plus of het respecteren van het briefgeheim gegarandeerd wordt ?
Er is een proefperiode voor het contract tot 31 december van dit jaar .Met welke criteria zal er geëvalueerd worden?

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: