Zes jaar provincieraad: wat we voor en mét u deden

Kris budget 2018Hier een grafisch geïllustreerd overzicht van de belangrijkste zaken waarrond Nicole Naert en ik als PVDA-provincieraadsleden van Antwerpen van 2013 tot 2018 gestreden hebben. Vriend en tegenstrever herkennen dat we hard en intensief gewerkt hebben. Dat deden we voor uw belangen, zowel die van de bevolking als van het in deze legislatuur zwaar geplaagde personeel. Het was vaak knokken tegen de neoliberale coalitie van N-VA, CD&V en sp.a, maar regelmatig behaalden we resultaat. Een balans in een notendop.

In de loop van van onze voorbije zes jaar als PVDA-provincieraadsleden hielden Nicole en ik meer dan 70 interpellaties, naast verschillende mondelinge vragen en honderden andere tussenkomsten. Systematisch probeerden we om, zowel in de provincieraad als in diverse raden van bestuur, ook informatie te bemachtigen waarmee we de collectieve en individuele strijd konden steunen en stimuleren van zowel personeelsleden en hun vakbonden als van actiegroepen en bewoners. Doorheen de jaren hebben we over onze voornaamste interventies en acties verslag uitgebracht op de blog ‘Kris Merckx-provincieraadslid’ www.krismerckx.be. Hier beperken we ons tot een selectie aan de hand van screenshots van enkele frappante artikels met een tikkeltje uitleg

Kris budget 2018

Zes jaar lang hebben Nicole Naert en ik hard gestreden tegen de neoliberale besparingsdrift van N-VA, CD&V én sp.a. In de raad en erbuiten. Zorg dat die strijd kan doorgaan na 2018.

1. Strijd tegen de afbraak van sociale en culturele initatieven

Hier maakte de neoliberale besparingsdrift van de N-VA de grootste brokken. Hier hielp de PVDA enigszins om de ergste schade te beperken.

GKC artsen

Ook via de pers steunden we de strijd van het personeel tegen de afbouw van het Gouverneur Kinsbergencentrum dat hulp biedt aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Twee jaar lang hebben we in de raad én in de pers gevochten tegen de afbouw van het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk. Dat helpt kinderen met ontwikkelingsstoornissen (autisme, motorische achterstand…).Vroeger kregen die daar tot 12 specialistische onderzoeken en adviezen voor slechts 60 euro of zelfs minder (in de privé kost dat 1300 euro). In dat centrum vielen 9 naakte ontslagen en werden afvloeiers niet vervangen. Nieuwe artsen werden verplicht als zelfstandige te werken. Jongeren tussen 8 en 18 jaar kunnen er niet meer terecht. Oorspronkelijk wilde men het miljoen euro jaarlijkse subsidies volledig schrappen. Door actie van het personeel, gesteund door ons protest bleef een subsidie van 600.000 euro (voorlopig) behouden

blog provincieraad KM8a

Meer info op https://bit.ly/2EhImoM

MODEM, een communicatiehulpmiddelencentrum voor gehandicapten, werd gesloten. Honderden gehandicapten die hier goedkoop geholpen werden verloren letterlijk hun stem.
Ook het PCMA (Provinciaal Centrum voor opsporing van aangeboren Metabole Aandoeningen door de hielprik bij baby’s) kreeg zware klappen: niet vervanging van personeel en ervaren medewerkers die door onzekerheid vertrokken. De PVDA forceerde een extra vergadering met het kabinet van minister Van Deurzen om de werking nog zoveel als mogelijk te redden.
In de culturele sfeer vonden de afschaffing van het gratis festival Mano Mundo plaats en besparingen op subsidies voor wetenschapsverenigingen en orkesttornooien.

2. Protest tegen miljoenencadeaus aan superrijken

Terwijl in de sociale en culturele sector de hakbijl werd gehanteerd, gaf diezelfde ‘armlastige’ provincie miljoenen euro’s aan superrijken die die niet nodig hebben.

Een groot schandaal was de toekenning van 2 miljoen euro subsidie voor een fietsers- en voetgangersbrug met een kunstwerk van Arne Quinze op De Schorre. Finaal kostte die kunstbrug 6,4 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen verdween in de zakken van Quinze voor zijn artistieke en architecturale bijdrage. Dat alles op verzoek van ID&T, de firma achter Tomorrowland, die dat perfect zelf kon betalen want ze schept geld met hopen. Dat het provinciebestuur jaarlijks circa 430 gratis uit te delen vrijkaarten voor Tomorrowland kreeg (die voor 38.000 euro mochten afgetrokken worden van de ‘huurprijs’) hebben we, als enige partij, terecht fel bestreden als een mogelijke vorm van belangenvermenging.

Wij protesteerden ook tegen de 10 miljoen euro subsidie voor akoustische werken en renovatie van het dak van het Sportpaleis. Een cadeau aan de N.V. Sportpaleis, waar het geld ook al jaren binnenstroomt
We betwistten fel de 12 miljoen euro (van de provincie) voor het nieuwe diamantmuseum DIVA. Stad en Vlaamse regering deden daar nog eens 10 miljoen bovenop: in totaal 20 miljoen voor een promostand voor de diamantsector ( Antwerp World Diamond Center) die zelf tot nu maar 1 procent (200.000 €) bijdroeg (in ruil voor veel faveurs zoals VIP-nocturnes).

 3) Tegen de liquidatie van 170 jobs

In de voorbije zes jaren verdwenen in totaal 170 jobs (van de 1600) bij het provinciebestuur: 120 door de lineaire 3-5-8 procentbesparing opgelegd tussen 2013 en 2015, en vervolgens nog eens 50 jobs als gevolg van de onvoorbereide en chaotische ‘hervorming/afslanking’ van de provincies door minister Liesbeth Homans. Mijn collega provincieraadslid Nicole Naert, ex-vakbondssecretaris, heeft hard gestreden tegen deze sociale kaalslag: “Waar zullen onze kinderen nog jobs vinden bij de overheid?”. Samen met het verzet van de vakbonden kon zo het aantal naakte ontslagen beperkt worden en werden personeelsleden uit geschrapte functies door interne mobiliteit herplaatst.

4) Positieve alternatieven

We stelden voor de toegang tot de, toen nog provinciale musea, MOMU (Modemuseum), FoMu (Fotomuseum) en DIVA, gratis te maken. Naar het voorbeeld van Engeland waar deze maatregel de participatie van de lagere inkomensklassen aan het cultureel gebeuren sterk stimuleerde.
Wat tewerkstelling betreft vroegen we extra inspanningen te doen om laaggeschoolden en kansarmen aan jobs te helpen. Om te beginnen door te stoppen met schrappen in jobs bij groen-, onderhouds- en bewakingsdiensten. Maar ook door cursussen te subsidiëren die jongeren voorbereiden op de overheidsexamens om voor deze jobs te worden aangenomen. Ook door de prijs voor de opleiding voor het behalen van een VCA-attest in het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) te verlagen. Dat is nodig nu minister Crevits in 2015 beslistte de technische en beroepsscholen niet langer te subsidëern voor het verwerven van de VCA-basiscertificering – wat staat voor Veiligheid, gezondheid, milieu en Checklist Aannemers. Nochtans hebben die jongeren dat VCA-certificaat nodig om op werven te kunnen werken.

5) Besparen op onverantwoord hoge vergoedingen toppolitici

Zes jaar lang hadden wij hier kritiek op én alternatieven. Dit artikel hiernaast bevat door mij opgevraagde, maar nog niet gepubliceerde, cijfers over wat de provinciale toppolitici, de gedeputeerden, vandaag verdienen. En mijn pleidooi om dat terug te brengen tot het plafond voorzien in het wetsvoorstel dat de PVDA-volksvertegenwoordigers Marco Van Hees en Raoul Hedebouw in mei 2017 in de Kamer neerlegden: maximaal 6000 euro bruto per maand, all-in, of twee maal het mediane loon in België als maximum.


6) Tegen racisme en discriminatie

Als enige partij namen we het initiatief om de schrapping van het hoofddoekenverbod te eisen uit de schoolreglementen van het provinciaal onderwijs. Omdat dit verbod moslima’s de toegang verhindert tot onderwijs en jobs, dé instrumenten voor sociale promotie én emancipatie. Hoewel de sp.a de afschaffing van dit verbod al sinds 2013 ‘officieel’ in haar programma opnam, stemden sp.a-gedeputeerde onderwijs Inga Verhaert en haar fractie in april 2018 nog, samen met N-VA, voor een handhaving van dit verbod. Als PVDA zijn wij op dit punt blijven doorgaan, ook al stoot dit op verzet bij een deeltje van onze autochtone vrijzinnige achterban. Maar als wij een juist propgrammapunt of principe hebben, dan vechten wij er voor tot het gerealiseerd is. Electoraal opportunisme verwerpen we.

blog provincieraad KM11

Dit artikel over de pertinente leugen van BDW werd 246 x gedeeld

In maart 2014, vlak voor de verkiezingen van juni, beweerde Bart De Wever dat hij informatie van de Staatsveiligheid had dat de moskee De Koepel in Borgerhout ‘staatsgevaarlijk’ was. Met een document, dat zowel naar het provinciebestuur als naar De Wever gestuurd was, konden wij bewijzen dat BDW loog. Begin januari 2014 had de Staatsveiligheid aan stad en provincie al bevestigd dat De Koepel niet staatsgevaarlijk was.

 

 


7. Meer dan 70.000 euro zitpenningen integraal overgedragen aan de partijkas

Ziezo. Onder het motto ‘Beoordeel de verkiezingskandidaten op wat ze deden als mandatarissen liever dan op hun woorden’, presenteerden we u hierboven een deeltje van ons rapport. Aan u om punten toe te kennen.

Voor het overige, graag gedaan. Dat is waar we het als PVDA-verkozenen voor doen.
En al zeker niet voor eigen gewin. Ter illustratie hier het artikel van mei 2014 waarin, met facsimilés van mijn stortingen, getoond werd hoe ik van de 24.000 euro bruto die ik als fractievoorzitter in 2013 ontvangen had, het netto bedrag van 16.300 euro integraal op de rekening van de partij gestort had.

3 zitpenningen Kris a

Artikel van mei 2014 over mijn afdrachten aan de partij van zitpenningen van het jaar 2013. Eind 2017 stortte ik in totaal al 62.000 euro. Eind 2017 zal dat meer dan 70.000 € zijn.

Dat belette ons niet om tegelijk te ijveren voor bescheidener vergoedingen, al zeker voor de toppolitici zoals ministers, volksvertegenwoordigers en gedeputeerden. Ook al zou onze partij dan van haar mandatarissen, die aan een gemiddeld werkersloon blijven leven, minder bijdragen van hen binnenkrijgen.

Wil u dat ons werk, in alle raden, in dezelfde geest en met dezelfde principes wordt voortgezet en uitgebreid? Een stem op de kandidaten van lijst 7 helpt daarbij.

Met dank bij voorbaat en hartelijke groet

Kris Merckx, lijstduwer (nr. 20) van de PVDA voor de provincieraadsverkiezing van 14 oktober 2018 in het kiesarrondissement Antwerpen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: