Archive for maart 7, 2009

Geneeskunde voor het Volk dankt wijlen Jaap Kruithof

Vandaag woonde ik, samen met PVDA-voorzitter Peter Mertens, in Lochristi het afscheid bij van professor Jaap Kruithof. Peter schreef al eerder een mooi in memoriam. Op de mooie plechtigheid waren er toespraken van een oudere zuster en een jongere broer van Jaap, van prof. Pinxten (voorzitter Humanistisch Verbond, thans HVV), prof. Ronald Commers, van zijn ‘kameraad’ Eric Goeman (Attac, Democratie 2000) en van advocaat en oud-leerling Piet Van Eeckhout. Twee uren lang sterke inhoudelijke, maar ook soms contradictorische, commentaren. Ze gaven mij alvast veel stof tot nadenken en de bedenking: Zouden we niet allemaal een beetje filosoof moeten worden? Namens Geneeskunde voor het Volk schreef ik al eerder dit in het rouwregister van het HVV:
Lees de rest van dit artikel »

Advertentie

Comments (4)

Vaker schrapping van invaliden door RIZIV-commissie

Naar aanleiding van een toenemend aantal schrappingen van invaliden door het RIZIV schreef ik voor ons patiëntenblad volgend artikeltje onder de titel: ‘Als invalide voor Gewestelijke Commissie RIZIV geroepen? Contacteer ons direct’
Lees de rest van dit artikel »

Comments (23)

%d bloggers liken dit: