PVDA+ tegen ontslagen bij Gouverneur Kinsbergen Centrum en tegen 7,5% loonsverlaging voor opleiders politie en brandweer

Campus Vesta in Ramst

Campus Vesta in Ramst

Maandag 26 augustus besliste de Raad van Bestuur van de v.z.w. Gouverneur Kinsbergencentrum – tot nu toe een provinciale instelling – tot het naakte ontslag van vier medewerksters. Een week later (2/9) besloot de Raad van Bestuur van een ander provinciaal bedrijf, Campus VESTA, waar politie, brandweer en hulpdiensten worden opgeleid, tot een verlaging van de bruto-uurlonen van de gastdocenten met 7,5 procent. Dit nadat al eerder in juli beslist was om deze uurlonen niet langer te indexeren. In alle drie deze gevallen was ik, als vertegenwoordiger van de PVDA-provincieraadsfractie, de enige politicus die tegen stemde. Nochtans is er breed verzet nodig tegen de asociale besparingspletwals die maar blijft voortdenderen over de bevolking. En dat vanuit alle hoeken: vanuit de Vlaamse en federale regering maar ook vanuit de provincie- en stadsbesturen.

Het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) is alom gekend en gewaardeerd. Haar afdeling COS of Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (autisme en andere) verleent hulp aan kinderen en haar Oriëntatiecentrum (OC) doet dat voor jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen. De vzw Modem die gehandicapten hulpmiddelen aanbiedt voor communicatie maakt actueel ook nog deel uit van het GKC.

Jongeren met ontwikkelingsstoornissen: ‘Niet prioritair voor Vlaanderen’

Het Gouverneur Kinsbergencentrum verricht al vele jaren voorbeeldig werk. Ondermeer als Referentiecentrum Autisme.

Het Gouverneur Kinsbergencentrum verricht al vele jaren voorbeeldig werk. Ondermeer als Referentiecentrum Autisme.

Het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) wordt nu het slachtoffer van enerzijds de 3-5-8-procent-besparingsoperatie waarmee het door de N-VA gedomineerde provinciebestuur uitpakt als van de verdoken besparingsoperatie die de Vlaamse regering (ook CD&V, N-VA en sp.a) doorvoert in het kader van haar Interne Vlaamse Staatshervorming. Vele taken van Welzijn behoren voortaan tot de ‘Vlaamse’ bevoegdheid en niet langer tot die van de provincie.

Gevolg van dit alles is dat het thans verlieslatende GKC onderdak moet zoeken bij de Universiteit Antwerpen (UA). De UA zou wel het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) overnemen maar wellicht niet de personeelsleden van de schoonmaak en het onthaal. Dit laatste betekent dat er nog meer ontslagen in het verschiet liggen. Over de overname van het Oriëntatiecentrum (diagnose en hulp voor jongeren en volwassen) heerst nog grotere onzekerheid. De toekomst van de vzw Modem is zo goed als zeker helemaal bedreigd. Het provinciebestuur nam alvast maatregelen in voorbereiding van een afbouw van het Oriëntatiecentrum (OC) en de meer dan waarschijnlijke liquidatie van de vzw Modem.

De twee psychiaters van het OC worden ontslagen. Een ervan zal op zelfstandige basis opnieuw in dienst worden genomen. De reden is, zo zegde minister Van Deurzen, dat ‘Vlaanderen op korte termijn geen middelen zal investeren in diagnostiek (van ontwikkelingsstoornissen bij oudere kinderen)’. Een keuze die voor mij totaal onbegrijpelijk is, en dat zowel als gewezen huisarts van Geneeskunde voor het Volk als als opa van stilaan puberende kleinkinderen

Bij de vzw Modem worden een administratieve medewerkster en een logopediste ontslagen. Dit laatste ontslag is te wijten aan het wegvallen van de dienstverlening op vlak van taalgebonden leerstoornissen (dyslexie,…). De hierdoor ontslagen medewerkster heeft de langste staat van dienst bij het GKC met bijgevolg een opzegtermijn van bijna twee jaar (21 maanden).

Vakbondsvertegenwoordigsters van het GKC lieten mij weten dat zij ‘perplex blijven bij deze beslissingen van het beleid’ . Zij zijn allicht niet de enigen die zich wat anders voorgesteld hadden bij de slogan ‘Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter’.

Gastdocenten als proefbank voor loonsverlaging en indexblokkering

Campus Vesta, een provinciaal initiatief waar politie, brandweer en hulpdiensten worden opgeleid. Veel van de gastdocenten werken er in bijjob. Toch slaan de 7,5 procent verlaging en de niet-indexering van hun lonen een bres in belangrijke sociale verworvenheden. Een gevaarlijk precedent.

Campus Vesta, een provinciaal initiatief waar politie, brandweer en hulpdiensten worden opgeleid. Veel van de gastdocenten werken er in bijjob. Toch slaan de 7,5 procent verlaging en de niet-indexering van hun lonen een bres in belangrijke sociale verworvenheden. Een gevaarlijk precedent.


Maandag 2 september was ik ook de enige politicus om op de Raad van Bestuur van Campus Vesta een tegenstem uit te brengen tegen de verlaging met maar liefst 7,5 procent van het bruto-uurloon van de gastdocenten in de politie-, brandweer- en hulpdienstenschool. (Mevrouw G. Merckx, korpschef Politiezone Rupel, stemde om eigen redenen ook tegen). Deze maatregel komt na een reeds begin juli genomen beslissing om deze uurlonen in de toekomst ook niet meer te indexeren.
Zowel met deze 7,5 procentverlaging als de niet-indexering slaat men voor de PVDA+ een bres in de sociale verworvenheden, ook al gaat het hier in de meeste gevallen om bijjobs – waarop evenwel volwaardig sociale bijdragen en belastingen betaald worden. Het stoort de PVDA+ ten zeerste dat de partijen die deze sociale afbraak opleggen zich tegelijk verzetten tegen de invoering van een miljonairstaks en toelaten dat een diamantfraude van meer dan 2 miljard wordt afgekocht met een minnelijke schikking van 160 miljoen.

Opmerkelijk, in zowel de zaak van het GKC als die van de lonen der gastdocenten aan Campus Vesta, is dat niet alleen de vertegenwoordigers van het provinciebestuur (N-VA, CD&V en sp.a) de besparingsmaatregelen goedkeurden maar ook de oppositiepartijen Vlaams Belang, Open VLD en zelfs Groen.

Ter aanvulling. Sinds onze verkiezing in de provincieraad met twee PVDA-leden, in oktober 2012, hebben we ons naar best vermogen ingespannen om de werking van het GKC niet alleen integraal te behouden maar ook nog te ontwikkelen. Ik verwijs hiervoor naar mijn tussenkomst in de provincieraad van februari

Voor ons is de strijd om het behoud van alle activiteiten van het GKC niet gedaan. We zullen hem in de komende provincieraadszittingen, en zo mogelijk daar buiten, voortzetten. Net zoals ons protest tegen de precedenten van loonsverlaging en niet-indexering voor de gastdocenten van Campus Vesta. Dat er middelen voor sociale alternatieven voor handen zijn heeft onze fractie, in diverse interventies in de provincieraad herhaald. U kan die vinden op de startpagina van deze blog. In die interventies verdedig ik onder meer de invoering van een miljonairstaks– in België bestaat er namelijk nog altijd geen vermogensbelasting.
In een ander artikel, dat u hier vindt, illustreer ik, aan de hand van het beleid van zowel het provinciebestuur als dat van de Vlaamse regering dat de door de N-VA beloofde ‘kracht van verandering’ in werkelijkheid een kracht blijkt te zijn van vermindering van sociale achteruitgang.

Advertentie

1 reactie »

  1. martin meerts said

    Interessant. Doorgespeeld aan collega’s van de brandweer.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: