Archive for PVDA

Over vergoedingen en privileges van provinciale toppolitici en het PVDA-alternatief terzake

Vind u het normaal dat het jaarsalaris van de provinciale toppolitici, de gedeputeerden, actueel 101.852 euro bruto bedraagt? Dat zij daarbovenop jaarlijks nog een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen van 25.573 euro? En in principe nog eens tot 50 procent van hun basisjaarsalaris, dus ruim 45.000 euro, extra mogen bijverdienen via mandaten in raden van bestuur en directiecomités? En dat zij luxedienstwagens gebruiken waarvan de kostprijs voor leasing en brandstof tussen de 13.000 en 20.000 euro per jaar en per wagen kost?
Of vind u dat de PVDA gelijk heeft met het wetsvoorstel dat haar Kamerleden in mei 2017 hebben ingediend om de vergoedingen voor politici te begrenzen tot 6.000 euro bruto per maand of maximaal twee maal het mediane loon in België? En dat het ook kan met veel bescheidener dienstwagens? Oordeel zelf. De hieronder gepubliceerde gegevens zijn officieel en werden door mij als provincieraadslid opgevraagd. Lees de rest van dit artikel »

Geef een reactie

Afslanking provincies: loutere besparingsoperatie zonder visie en overleg

acv provinciaal actieEind juli, bij de bekendmaking van het Vlaams Regeerakkoord en de regering Bourgeois I kregen de bijna 6000 personeelsleden van de provincies voor het eerst te horen dat de provincies zouden afgeslankt worden. Zonder enig overleg was dat beslist. Boven hun hoofden heen, en zelfs boven die van hun politieke bazen, de gedeputeerden, die van N-VA incluis. Enige visie over een ongetwijfeld wenselijke hertekening van het bovenlokale bestuursniveau ontbreekt. Alleen over een nieuwe besparingsronde van 37 miljoen euro was er klaarheid. Hieronder mijn tussenkomst over dit nieuwe staaltje van meer dan onbehoorlijk bestuur en neoliberale hardvochtigheid. Lees de rest van dit artikel »

Comments (1)

Afscheid van mijn kameraad Ludo Martens

Ludo Martens in 1968Vandaag 26 juni woonden een duizendtal mensen de herdenking bij van Ludo Martens, oprichter en gewezen voorzitter van AMADA en later de PVDA. Het was een mooi gebeuren met o.a. toespraken van zijn schoonbroer Ivan Dobbelaere (namens de familie), Paul Goossens (ex-De Morgen), Colette Braeckman (Le Soir), Herwig Lerouge, cineaste Sadie Choua, dichter Charles Ducal, Luis Jalandoni (Filippijn in het Nederlands!), Peter Mertens, Raoul Hedebouw, Urbain Caemerlynck (ABVV), de Cubaanse zaakgelastigde in België, theatermaker Delcuvellerie, Ludo’s tweetalige dochter Amada (14) en zijn zoontje Yokoba. De plechtigheid, opgeluisterd met muziek, ging door in auditorium Q aan VUB. Een betere meer symbolische plaats was niet denkbaar. Hier hield Ludo zijn soms (te) lange maar schitterende 1-mei-speeches. Hier volgt mijn toespraak over de kameraad die mijn leven in een beslissende plooi legde. Lees de rest van dit artikel »

Geef een reactie

Ludo Martens lag mee aan de basis van Geneeskunde voor het Volk

Ludo Martens (1946 - 2011)

Op 25 juni overleed Ludo Martens, oprichter en gewezen voorzitter van AMADA (Alle Macht aan de Arbeiders), in 1979 omgevormd tot Partij van de Arbeid van België (PVDA).

In mijn boek ‘Dokter van het Volk’ beschrijf ik hoe Ludo Martens heeft bijgedragen aan de levenskeuzes van mij en honderden anderen. En in het bijzonder hoe hij mij en Michel Leyers een beslissende impuls gaf voor het oprichten van Geneeskunde voor het Volk.

In een hier te beluisteren uitzending van ‘De Ochtend’ op radio 1 – gepost onder de titel ‘Razend intelligent en goedgebekt’ – halen journalist Paul Goossens en ik zelf persoonlijke herinneringen op aan Ludo Martens.

De herdenkingsplechtigheid voor Ludo gaat door op zondag 26 juni van 11 u tot 13 u in het Auditorium van Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.

Comments (1)

%d bloggers liken dit: